Chủ nhật, ngày 19/9/2021

Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách hướng dẫn sinh hoạt chi bộ trong tình hình dịch bệnh Covid - 19

Thứ Ba 07/09/2021 10:23

Xem với cỡ chữ
Ngày 06/9/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam sách ban hành văn bản hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Huyện ủy và các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở sinh hoạt chi bộ trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Chi bộ thôn Đầu Bến (xã Hợp Tiến) tổ chức sinh hoạt thường kỳ (ảnh tư liệu)

Theo đó, để việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được thực hiện hiệu quả, thống nhất trên địa bàn huyện đồng thời đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, những nơi đang áp dụng các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, thì các chi bộ có 20 đảng viên trở xuống thực hiện việc sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 12 - HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Khi họp phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và các quy định trong phòng chống dịch của cơ quan có thẩm quyền. Đối với các chi bộ có trên 20 đảng viên thực hiện sinh hoạt chi bộ theo tổ, cụm (mỗi tổ cụm dưới 20 đảng viên) đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch Covid -19; phân công đồng chí chi ủy viên phụ trách dự (hoặc chủ trì) giám sát, chỉ đạo tổ chức sinh hoạt đảng định kỳ đảm bảo chất lượng theo hướng dẫn của Trung ương. Những chi bộ không thể sinh hoạt theo tổ, cụm thì chi ủy chi bộ sẽ họp bàn, thống nhất nội dung, xây dựng dự thảo nghị quyết chi bộ và gửi tới từng đảng viên bằng văn bản. Các đảng viên sẽ nghiên cứu đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết của chi bộ và gửi về chi ủy. Chi ủy chi bộ tổng hợp các ý kiến, thống nhất xây dựng và ban hành nghị quyết chi bộ để thực hiện.

Tại những nơi đang thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, chi bộ có điều kiện về công nghệ thông tin có thể sinh hoạt theo hình thức trực tuyến đến từng đảng viên và phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định. Chi bộ không có điều kiện về công nghệ thông tin chi ủy chi bộ sẽ họp bàn, thống nhất nội dung, xây dựng dự thảo nghị quyết chi bộ và gửi tới từng đảng viên bằng văn bản. Các đảng viên sẽ nghiên cứu đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết của chi bộ và gửi về chi ủy. Chi ủy chi bộ tổng hợp các ý kiến, thống nhất xây dựng và ban hành nghị quyết chi bộ để thực hiện.

Các chi bộ chủ động tổ chức sinh hoạt đảng theo điều kiện của từng đơn vị và trong các tình huống đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch, thực hiện từ tháng 9/2021 cho đến khi hết thời gian áp dụng các biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

 

Mai Anh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: