Thứ sáu, ngày 22/10/2021

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

Thứ Năm 26/08/2021 09:14

Xem với cỡ chữ
Ngày 25/8/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm tra tại Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

 

Hình ảnh: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm tra tại Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 16/7/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sáng ngày 25/8/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương tại Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ.

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân  trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương để đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tiếp tục lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội các cấp và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra tại 5 đảng ủy cơ sở các sở: Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Y tế và Trường Chính trị tỉnh.

Nguyễn Hương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: