Thứ sáu, ngày 22/10/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 8

Thứ Sáu 20/08/2021 17:51

Xem với cỡ chữ
Ngày 20/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

T

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Đề án “Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030”. Đây là Đề án quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu đưa tỉnh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự UBND tỉnh chỉ đạo bổ sung thêm một số căn cứ pháp lý, đánh giá rõ thực trạng; rõ nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện. Đồng thời, giao UBND tỉnh xây dựng khung tiêu chí mang tính định hướng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để đảm bảo tính công khai, minh bạch và thành lập Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe vào cho ý kiến về Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của công an cấp xã trên địa bàn tỉnh; Báo cáo việc xây dựng 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công mức độ 4 và B áo cáo đề xuất chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn thành phố Chí Linh.

 Để đảm bảo thực hiện giãn cách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đại biểu Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy dự họp trực tuyến tại điểm cầu cấp huyện đối với các nội dung liên quan.

Phạm Thị Hoài, VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: