Thứ sáu, ngày 22/10/2021

Chuẩn bị thật tốt cho cuộc kiểm tra chuyên đề về công tác lãnh đạo hoạt động tổ Covid-19 cộng đồng

Thứ Năm 26/08/2021 13:56

Xem với cỡ chữ
Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Lê Quang Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Sách tại hội nghị giao ban của Thường trực Huyện ủy Nam Sách với trưởng các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện đánh giá kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021 vào chiều 25/8/2021.

 

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm của các cơ quan trong thời gian qua. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, song các cơ quan đã triển khai, thực hiện linh hoạt các biện pháp để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng nhấn mạnh một số hạn chế, tồn tại của các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2021.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Quang Thụ phát biểu kết luận hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát vào những nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch Covid-19; xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của từng cơ quan theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và trong công tác phòng chống dịch.

Về nhiệm vụ của từng cơ quan, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu Văn phòng Huyện ủy tiếp tục tham mưu, thẩm định các văn bản do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy ký ban hành đảm bảo chất lượng, kịp thời; chuẩn bị tốt các điều kiện giúp cấp ủy huyện phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh đối với huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nắm bắt dư luận xã hội, nhất là liên quan đến phòng chống dịch và công tác thi tuyển giáo viên và kế toán ngành giáo dục. Ban Tổ chức Huyện ủy tích cực rà soát, tham mưu kết nạp đảng viên mới; chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị chuyên đề về kết nạp đảng viên. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và các cuộc kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp tham mưu tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện và xã, thị trấn với nhân dân; nắm bắt tình hình nhân dân; phối hợp tham mưu giúp cấp ủy huyện tổ chức cuộc kiểm tra chuyên đề về công tác lãnh đạo hoạt động của Tổ Covid cộng đồng ở các xã, thị trấn. MTTQ và các đoàn thể tích cực vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, đoàn viên, nhất là những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...

Nguyễn Mẫn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: