Thứ sáu, ngày 22/10/2021

Hải Dương: Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Thứ Tư 01/09/2021 10:56

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị khoá XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, 10 năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền tỉnh Hải Dương đã có nhiều chủ trương, chính sách, hỗ trợ, khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Hải Dương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị khoá XI, ngày 29/5/2012, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 46-KH/TU quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết; Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình hành động số 2113/CTr-UBND, ngày 01/10/2012 thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết vào chương trình công tác hàng năm của cấp ủy các cấp.

Qua tổ chức triển khai thực hiện, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp có sự chuyển biến tích cực. Số lượng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân của tỉnh ngày càng tăng. Tính đến hết quý II/20 21 , tỉnh Hải Dương có trên 14.000 doanh nghiệp hoạt động với tổng số vốn đăng ký trên 112.000 tỷ đồng, thu hút trên 400.000 lao động . Trong 14 khu công nghiệp đã được thành lập, Hải Dương h iện có 11 KCN đang hoạt động thu hút được 308 dự án đầu tư (bao gồm cả dự án hạ tầng) của các nhà đầu tư đến từ 21 quốc gia và vùng, lãnh thổ trong các KCN, trong đó 295 dự án đầu tư thứ cấp vào các KCN với tổng số vốn đầu tư đăng ký ước tính 5,1 tỷ USD. Hiện có 260 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất (đạt tỷ lệ 84,7%), góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu theo hướng CNH, HĐH của tỉnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển , Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo các điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước như: công khai hóa các quy hoạch; cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính; tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô; nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế; khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn thông qua đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá về các lĩnh vực, ngành nghề nhằm thu hút đầu tư, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện công tác đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, thương hiệu sản phẩm và áp dụng hệ thống pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ; tổ chức các hội nghị đối thoại, tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi, tọa đàm với doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn để giải đáp những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và tôn vinh doanh nhân...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vương Đức Sáng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các doanh nhân tiêu biểu (Ngày 11/10/2020)

Qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, các m ối quan hệ trong doanh nghiệp, giữa cộng đồng doanh nghiệp với các hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước của tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét, tạo động lực cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Dưới sự quản lý, điều hành của các doanh nhân, doanh nghiệp đã đóng góp một phần không nhỏ vào ngân sách chung của tỉnh. Những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng khá , t ổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh (giá so sánh năm 2010) bình quân 5 năm (2016-2020) đạt 8,1%/năm, cao hơn giai đoạn 2010- 2015 (7,7%) và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 69,8 triệu đồng. Quy mô kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015. Công tác giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho nhân dân được thực hiện hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 1,17%/năm (từ 7,19% năm 2015 xuống còn 1,36% năm 2020); tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt 75%. H oạt động hội nhập và hợp tác kinh tế được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đi vào chiều sâu. Sản phẩm của hầu hết các doanh nghiệp trong tỉnh ngày càng đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu, uy tín của sản phẩm. Trách nhiệm của doanh nhân đối với xã hội, với người lao động ngày càng cao. Nhiều doanh nhân của tỉnh đã thể hiện tính năng động, sáng tạo, xung kích, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xoá đói giảm nghèo, đặc biệt là trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nguồn vốn huy động trong 10 năm thực hiện Chương trình  là 44.422,5 tỷ đồng , trong đó có nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp 4.427,2 tỷ đồng (chiếm 10 %) . Điển hình như Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương và các Nhà máy nước sạch ở các địa phương trong tỉnh, các doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp, cơ sở chế biến tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh…; các doanh nhân, nhà hảo tâm, con em quê hương thành đạt đã tài trợ, ủng hộ 358 tỷ đồng, điển hình như doanh nhân Võ Văn Hồng, quê gốc Tân Hồng, Bình Giang tài trợ 22 tỷ đồng làm đường giao thông và một số công trình văn hoá xã Tân Hồng; doanh nhân Hoàng Nhân Thanh, quê xã Hợp Đức, huyện Thanh Hà tài trợ 8,5 tỷ đồng tài trợ xây dựng trường học, nhà văn hoá xã, nhà văn hoá thôn của xã Hợp Đức.... Trong công tác phòng chống dịch vừa qua, các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh cũng đã tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ hàng hóa, thiết bị y tế, nước sát khuẩn... và ủng hộ hàng chục tỷ đồng để mua vắcxin phục vụ công tác phòng chống dịch Covid -19, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp trẻ (DNT) tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020 và triển khai hoạt động phong trào năm 2021.

Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ là tạo đột phá về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; xử lý, tháo gỡ kịp thời vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân Hải Dương phát triển, trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương xác định cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, t iếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 46-KH/TU, ngày 29/5/2012 và Chương trình hành động số 2113/CTr-UBND, ngày 01/10/2012 của UBND tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận và nhận thức đúng của toàn xã hội về vai trò, vị trí của doanh nhân, doanh nghiệp trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; tập trung tuyên truyền, quán triệt về ý nghĩa và tầm quan trọng của doanh nhân, doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất n