Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy điều hành hoạt động của Tỉnh ủy Hải Dương

Thứ Hai 19/09/2022 17:07

Xem với cỡ chữ
Từ ngày 17/9/2022, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được Bộ Chính trị phân công điều hành hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đến khi Bộ Chính trị có quyết định phân công Bí thư Tỉnh ủy mới.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 17/9/2022, thừa ủy quyền của Thường trực Ban Bí thư và phân công của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, phân công đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đến khi Bộ Chính trị có quyết định phân công Bí thư Tỉnh ủy.

VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: