Thứ ba, ngày 23/7/2024

Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại nội địa tháng 8/2022

Thứ Hai 12/09/2022 14:20

Xem với cỡ chữ
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 ước tăng 1,3% so với tháng trước, ước tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp ước tăng 14,3% so với cùng kỳ.

(Ảnh: Internet)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 ước tăng 1,3% so với tháng trước, ước tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp ước tăng 14,3% so với cùng kỳ. Một số ngành sản xuất quan trọng có chỉ số sản xuất tăng cao như: Ngành sản xuất các sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 18,2% so với cùng kỳ; Ngành sản xuất xe có động cơ (và phụ tùng) ước tăng 13,5%; Ngành sản xuất trang phục, sản xuất giầy dép đều tăng cao, sản xuất trang phục ước tăng 18,8%; sản xuất giày dép ước tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước; Ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 10,2% so với cùng kỳ; Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,6%.

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 7.209 tỷ đồng tăng 12,0% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 55.292 tỷ đồng tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Sở Công thương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: