Thứ năm, ngày 20/6/2024

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Chủ Nhật 28/08/2022 16:28

Xem với cỡ chữ
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch và bảo đảm chất lượng công tác quy hoạch

Ảnh minh họa

Ngày 26/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP, về thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15, ngày 16/6/2022 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch thời kỳ 2021-2030.
Theo đó, Chính phủ đã đề ra các giải pháp cần thực hiện ngay để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch và bảo đảm chất lượng công tác quy hoạch, trong đó có giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện:
- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn trình Chính phủ; trong đó, đảm bảo quy định chi tiết các nội dung đã được giao tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15. Thời gian hoàn thành: Quý I/2023 .
- Xây dựng kế hoạch, tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo Luật Quy hoạch bảo đảm khả thi và chất lượng theo yêu cầu tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2022 .
- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT, ngày 17/5/2019 hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thời gian hoàn thành: Quý I/2023 .

Chi tiết nội dung Nghị quyết số 108/NQ-CP:  NQ-CP_2022.pdf

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: