Thứ tư, ngày 29/5/2024

Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm việc với huyện Kim Thành chỉ đạo công tác GPMB, triển khai các công trình giao thông trọng điểm

Thứ Sáu 09/09/2022 08:10

Xem với cỡ chữ
Ngày 07/9/2022, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì làm việc với UBND huyện Kim Thành về các nội dung: Tình hình hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Công tác giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng trên địa bàn huyện (bao gồm các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện, dự án giao thông trọng điểm giao UBND huyện làm chủ đầu tư, các dự án khu dân cư, khu đô thị…); Tiến độ, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị khi triển khai công trình giao thông trọng điểm giao UBND huyện làm chủ đầu tư; Các nội dung quan trọng khác do UBND huyện đề xuất.

Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Tham dự họp có lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn của huyện.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Kim Thành báo cáo tình hình hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn; công tác triển khai một số công trình trọng điểm và các dự án tạo nguồn. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh hướng dẫn, tạo điều kiện cho huyện Kim Thành đẩy nhanh tiến độ về thủ tục thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, trích lục, thẩm định giá….
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao cho các sở ngành của tỉnh tập trung hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho huyện Kim Thành, nghiên cứu các đề xuất của huyện để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm của huyện trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Thị Bách Diệp- Huyện ủy Kim Thành

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: