Thứ ba, ngày 23/7/2024

Đến năm 2025, Hải Dương phấn đấu 40% số Bí thư cấp ủy đồng thời Chủ tịch UBND cấp xã

Thứ Sáu 12/08/2022 17:14

Xem với cỡ chữ
Sáng 12.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020” (Đề án 01).
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND,  lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban xây dựng Đảng, tổ chức chính trị-xã hội, nhiều cơ quan cấp tỉnh; đại diện thường trực cấp ủy cấp huyện, trưởng ban tổ chức, trưởng phòng nội vụ cấp huyện.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng biểu dương những thành tích, kết quả các cấp ủy, tổ chức đảng đã đạt được trong thực hiện Đề án 01 trên địa bàn toàn tỉnh. Sau hơn 5 năm thực hiện đề án, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở đã có những biến chuyển rõ rệt, khẳng định đây là chủ trương trúng, đúng và hiệu quả. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đọc báo cáo tổng kết thực hiện Đề án số 01
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Xuân Thăng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành cần chỉ đạo đánh giá tình hình cụ thể, có phương án phát triển đảng viên và xây dựng, thành lập tổ chức đảng tại thôn Bồ Nông, xã Tuấn Việt vì đây là thôn duy nhất trong tỉnh chưa có chi bộ. Trên cơ sở Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 26.01.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng và Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa XVII, các cấp uỷ đảng cần tiếp tục rà soát kế hoạch thực hiện đối với hệ thống chính trị cấp xã để bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; trong đó lưu ý thực hiện các mô hình như: Bí thư (hoặc Phó Bí thư) cấp ủy kiêm Chủ tịch HĐND cấp xã; đến năm 2025, Hải Dương phấn đấu đạt tỷ lệ 40% số Bí thư cấp ủy đồng thời Chủ tịch UBND cấp xã; 20% Bí thư cấp ủy hoặc Chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương. Tiếp tục duy trì mô hình 100% số Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, khu dân cư.

Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18.7.2022 của Bộ Chính trị. Tiếp tục sắp xếp, thực hiện kiêm nhiệm đối với các chức danh không chuyên trách tại cấp xã và thôn, khu dân cư; khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu dân cư. Bên cạnh đó, cần thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách được tinh giản do dôi dư trong quá trình sắp xếp. Cấp ủy cấp huyện cần tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở đẩy mạnh phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đẩy mạnh xây dựng phong trào và phát triển các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương. Tập trung phát triển đảng viên, đoàn viên và xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển đảng hằng năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thế Tài, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Miện phát biểu tham luận tại hội nghị
Tại hội nghị, đã có 6 ý kiến tham luận chia sẻ những kinh nghiệm, thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện, qua đó nêu các kiến nghị, đề xuất đóng góp vào báo cáo tổng kết thực hiện Đề án 01.

Ngày 29.8.2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 01. Đến ngày 30.6.2022, Đảng bộ tỉnh Hải Dương có 677 tổ chức cơ sở đảng (437 đảng bộ cơ sở và 240 chi bộ cơ sở), trong đó có 235 tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn; có 1.340 chi bộ thôn, khu dân cư trực thuộc Đảng ủy xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh còn duy nhất thôn Bồ Nông, xã Tuấn Việt (Kim Thành) chưa có chi bộ do không đủ số đảng viên.

Về thực hiện mô hình mỗi thôn, khu dân cư có 1 chi bộ, từ cuối năm 2018, năm 2019 và nhất là năm 2020, cấp ủy cấp huyện đã tập trung chỉ đạo việc chia tách, sáp nhập, sắp xếp, kiện toàn bộ máy thôn, khu dân cư. Một số huyện đã chỉ đạo quyết liệt và đạt được kết quả cụ thể như: Thanh Hà giảm từ 2 thôn có 3 chi bộ, 2 thôn có 2 chi bộ còn mỗi thôn có 1 chi bộ; Gia Lộc giảm từ 2 thôn có 2 chi bộ còn mỗi thôn có 1 chi bộ...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao bằng khen cho 5 tập thể Ban Thường vụ cấp uỷ cấp trên cơ sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 01
Thực hiện tinh giản biên chế đối với công chức cấp xã, đến tháng 6.2022, toàn tỉnh đã giảm được 697 biên chế phải giảm theo mục tiêu của Đề án 01, vượt 12% kế hoạch. Một số địa phương thực hiện tốt tinh giản biên chế là Tứ Kỳ, Kim Thành, Thanh Miện, Nam Sách, Thanh Hà.

Hầu hết các xã, phường, thị trấn đã bố trí cán bộ cấp xã đảm nhiệm từ 2-3 chức danh theo Đề án 01. Đến hết tháng 6.2022, toàn tỉnh đã có 9/12 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành chỉ tiêu giảm số người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo mục tiêu của Đề án. Toàn tỉnh giảm được 2.218 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, vượt 19,7% kế hoạch. 12/12 huyện, thành phố, thị xã hoàn thành chỉ tiêu giảm 40% số người hoạt động không chuyên trách ở các thôn, khu dân cư. Toàn tỉnh đã giảm được 4.243 người hoạt động không chuyên trách ở các thôn, khu dân cư, vượt 31,1% kế hoạch.

Đến nay, toàn tỉnh có 48 phường, xã, thị trấn (chiếm 20,4%) thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã. Trước khi thực hiện Đề án 01, toàn tỉnh chưa có địa phương nào thực hiện Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu dân cư thì đến nay toàn tỉnh đã có 1.263 thôn, khu dân cư thực hiện nhất thể hóa 2 chức danh này.

Các đại biểu dự hội nghị
Về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng đã xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tổ chức thực hiện các giải pháp thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi đơn vị, chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kết nạp đảng viên mới, rà soát sàng lọc đảng viên được quan tâm. Hằng năm, đa số các tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tặng bằng khen cho 5 tập thể Ban Thường vụ cấp uỷ cấp trên cơ sở; 21 tập thể gồm 2 Ban Tổ chức cấp uỷ cấp huyện, 19 cấp uỷ cơ sở cấp xã và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 01.
Theo Báo Hải Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: