Thứ ba, ngày 23/7/2024

Cục Thuế tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thứ Bảy 18/06/2022 16:30

Xem với cỡ chữ
Cục Thuế tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch số 5439/KH-CTHDU ngày 13/6/2022 về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Cục Thuế tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 5439/KH-CTHDU ngày 13/6/2022 về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế và pháp luật liên quan của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi thực hiện mua bán, trao đổi, chuyển nhượng bất động sản, hạn chế tình trạng kê khai giá chuyển nhượng trên hợp đồng công chứng và hồ sơ khai thuế, phí thấp hơn giá thực tế chuyển nhượng. Cục Thuế tỉnh Hải Dương phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và chính quyền địa phương trong công tác phối hợp; xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về thuế và pháp luật hình sự.

Xem nội dung toàn văn Kế hoạch tại đây!

VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: