Thứ ba, ngày 23/7/2024

Hải Dương: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Lúa rươi hữu cơ tại huyện Tứ Kỳ

Thứ Sáu 10/06/2022 21:55

Xem với cỡ chữ
Lễ hội "Lúa rươi hữu cơ Tứ Kỳ vụ Xuân 2022" sẽ được tổ chức vào ngày 13/6/2022 tại vùng bãi khai thác rươi cáy được chứng nhận hữu cơ 137ha theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam (TCVN 110441-2:2017) thuộc xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Vùng bãi khai thác rươi cáy 137 ha theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam (TCVN- 110441-2:2017) tại xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Đây là một trong những hoạt động nhằm quảng bá chất lượng và thương hiệu, kích cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu các sản phẩm hữu cơ của huyện Tứ Kỳ; giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các chính sách khuyến khích, ưu đãi của huyện nhằm thu hút đầu tư, phát triển vào lĩnh vực nông nghiệp nói chung và đối với các sản phẩm nông nghiệp sạch nông nghiệp hữu cơ nói riêng gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm; từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho nông sản chủ lực và sản phẩm hữu cơ của huyện theo hướng bền vững theo Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch, Lễ hội được tổ chức từ 7 giờ 30, gồm 3 phần: Lễ cắt băng khai hội xuống đồng thu hoạch lúa; tổ chức cuộc thi gặt lúa và trao giải; ký kết hợp đồng liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm. Thành phần tham dự Lễ hội có  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Hiệp hội hữu cơ Việt Nam, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Cục Trồng trọt, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Cây lương thực và Cây Thực phẩm…cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo huyện Tứ Kỳ và các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

VPTU (nguồn huyện Tứ Kỳ)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: