Thứ hai, ngày 22/7/2024

Hai xã Thái Tân và An Lâm của huyện Nam Sách nỗ lực đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Thứ Ba 07/12/2021 14:30

Xem với cỡ chữ
Ngày 06/12/2021, Đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao của tỉnh đã về thẩm định các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại 2 xã Thái Tân và An Lâm (huyện Nam Sách)

 

Tại buổi làm việc, Đoàn thẩm định của tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra các công trình phúc lợi công cộng, nhà ở dân cư, các thiết chế văn hóa; các cơ sở giáo dục, y tế, các mô hình sản xuất và môi trường nông thôn để làm cơ sở đánh giá mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại 2 xã Thái Tân và An Lâm.

Kiểm tra thiết chế văn hóa tại xã Thái Tân 

Đoàn thẩm định của tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới tại 2 xã. Trong đó, đánh giá xã An Lâm đạt 18/18 tiêu chí; xã Thái Tân cơ bản đạt yêu cầu của các tiêu chí, tuy nhiên cần bổ sung hoàn thiện tiêu chí về môi trường và tiêu chí chợ trước khi Đoàn thẩm định trình UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Xã An Lâm được công nhận xã nông thôn mới năm 2014 - là xã đầu tiên của huyện được công nhận xã nông thôn mới; xã Thái Tân được công nhận xã nông thôn mới năm 2019. Sau khi về đích nông thôn mới, hai xã Thái Tân và An Lâm tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chung tay góp sức nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Theo kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Nam Sách, huyện phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Như vậy, nếu hai xã An Lâm và Thái Tân được công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 thì đến hết năm 2021 huyện Nam Sách có 06 xã đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

 

Mai Anh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: