Chủ nhật, ngày 1/10/2023

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ Hai 06/12/2021 07:49

Xem với cỡ chữ
Sáng nay 06.12.2021, HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 5 tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông.

Kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Đó là các báo cáo: Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022; tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022…

Kỳ họp cũng xem xét thông qua các tờ trình về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2023-2025; điều chỉnh nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2022; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022; tờ trình về thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8.9.2020 của Chính phủ...

Theo chương trình, nội dung, hình thức chất vấn sẽ được đổi mới. HĐND tỉnh dành 1 ngày để thảo luận, chất vấn tại hội trường; chất vấn 5 đồng chí Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Nội vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội.
 

Theo BaoHaiDuong

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: