Thứ bảy, ngày 8/10/2022

HĐND tỉnh dự kiến họp chuyên đề vào cuối tháng 10

Thứ Tư 20/10/2021 05:34

Xem với cỡ chữ
Chiều 19/10/2021, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị liên tịch để dự kiến thời gian, chương trình Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị liên tịch chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng nhất trí với kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII trong thời gian 1 ngày, vào khoảng từ ngày 27 - 29.10. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất sẽ nghe và cho ý kiến vào 9 tờ trình, 1 báo cáo giám sát về kết quả phân chia tỷ lệ nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét kỹ, tham khảo nghị quyết của HĐND các tỉnh, thành phố khác về quy định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh để có căn cứ, lập luận chứng minh việc điều chỉnh phân chia nguồn thu là phù hợp, cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đặt lợi ích chung lên trên hết. Đề nghị bổ sung thêm nội dung thống nhất chủ trương cho cấp huyện được hưởng 100% tiền sử dụng đất thu từ một vài dự án khu dân cư, khu đô thị để đầu tư cho một số công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Thường trực HĐND tỉnh giao UBND tỉnh rà soát, bám sát nghị quyết HĐND tỉnh khóa trước, ưu tiên các công trình có tính cấp bách, cấp thiết, có tổng mức đầu tư vừa phải, cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án có tổng mức đầu tư lớn sẽ được tích hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn...

Đồng chí Phạm Xuân Thăng yêu cầu các bộ phận liên quan khẩn trương xây dựng chương trình cụ thể của kỳ họp, dành phần lớn thời gian cho thảo luận và bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về phòng dịch. 

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch kỳ họp cuối năm ngay trong tháng 10. UBND tỉnh khẩn trương chuẩn bị danh mục đầu tư công trung hạn thuộc nguồn vốn đầu tư của tỉnh để tập trung nguồn lực; tập trung cao độ cho việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, ưu tiên cho các công trình trọng điểm đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng đang vướng mắc.

Dự kiến Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII sẽ xem xét các tờ trình, báo cáo và thông qua các nghị quyết về: quy định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022; quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2021; chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương; quy định một số chế độ, mức chi cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2020; đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026...

Theo Baohaiduong.vn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: