Thứ tư, ngày 29/3/2023

Những đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021

Chủ Nhật 03/10/2021 23:42

Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ giảm tiền thuê đất cho nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 trong năm 2021

Mức giảm tiền thuê đất năm 2021 (ảnh minh họa)

Ngày 25/9/2021, Thủ tướng ban hành  Quyết định 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Theo quy định tại Điều 2, đối tượng được giảm tiền thuê đất của năm 2021 là:
Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.
Tại Điều 3 quy định về mức giảm tiền thuê đất như sau:
- Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).
- Mức giảm tiền thuê đất này được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: