Thứ sáu, ngày 8/12/2023

Hải Dương xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Ba 28/09/2021 18:17

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 28/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức phiên họp để nghe và cho ý kiến về phương án ý tưởng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo phương án Quy hoạch

Phương án ý tưởng Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Công ty Roland Berger thực hiện nhằm phát triển ý tưởng và định hướng cho nhu cầu phát triển trong tương lai của tỉnh trên cơ sở phát huy tối đa nội lực và thu hút nguồn lực từ bên ngoài. Đồng thời, Roland Berger cũng đề xuất các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược.

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị; đồng thời phải thể hiện rõ được tư duy liên kết vùng, triết lý phát triển của tỉnh đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, cũng như các quy hoạch vùng đã được Thủ tướng phê duyệt và đơn vị tư vấn cũng cần tham khảo quy hoạch của các tỉnh khác trong khu vực để đề xuất các phương án phù hợp.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương thực hiện xã hội hóa, tiếp nhận tài trợ lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên nguyên tắc hợp tác và tôn trọng lẫn nhau cho đến khi báo cáo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ngày 14/5/2021, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết đánh dấu sự hợp tác chính thức giữa 3 bên: tỉnh Hải Dương, nhà tài trợ lập quy hoạch (SAIGONTEL) và đơn vị tư vấn lập quy hoạch (Roland Berger).

Phạm Thị Hoài, VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: