Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án

Thứ Bảy 25/09/2021 10:27

Xem với cỡ chữ
Chiều 24/9/2021, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025; việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên; xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng ghi nhận cố gắng, kết quả công tác của Đoàn giám sát, nhất là việc khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoàn thành giám sát đúng nội dung, đối tượng.


Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo kết quả giám sát cần nêu bật những nét mới, sáng tạo, chủ động, quyết liệt và có khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết có nhiều nét mới, có trọng tâm, trọng điểm. Báo cáo cũng cần đối chiếu tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả và "5 rõ" để chỉ rõ những hạn chế trong các nội dung giám sát gồm: Tiến độ xây dựng chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII còn chậm; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của một số cấp ủy cấp huyện chưa thực sự tiếp thu đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chất lượng một số công việc chưa cao và tính khả thi của một số chương trình, đề án, dự án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện còn hạn chế...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Đoàn giám sát cần kiến nghị cấp ủy các cấp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng triển khai nghị quyết, nhất là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII khẩn trương, quyết liệt hơn. Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án thực hiện Nghị quyết theo tinh thần "5 rõ".

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy sớm phát hành các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã hoàn thành để cấp ủy cấp huyện quán triệt, triển khai. Các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu triển khai, hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và của cấp huyện năm 2021. Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến các đại biểu, khẩn trương hoàn thành báo cáo để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào kỳ họp đầu tháng 10.2021.

 

Theo Baohaiduong.vn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: