Thứ năm, ngày 20/6/2024

Huyện ủy Thanh Hà tổng kết công tác giao ban bí thư chi bộ thôn, khu dân cư năm 2022

Thứ Sáu 06/01/2023 15:18

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 06/01/2023, Huyện ủy Thanh Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giao ban bí thư chi bộ thôn, khu dân cư năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn, lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan liên quan và các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện.

HN tổng kết giao ban bí thư chi bộ thôn, KDC Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết

Thực hiện chế độ làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy với bí thư chi bộ thôn, khu dân cư và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 07/7/2017 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở; trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức tốt các hội nghị giao ban với các đồng chí bí thư chi bộ thôn, khu dân cư định kỳ hằng quý. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy dự luân phiên các cụm xã để nắm tình hình và cho ý kiến chỉ đạo chung.

Tại các hội nghị giao ban, các đồng chí Ủy viên các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách cụm, khối chủ trì, thực hiện thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; thông tin các chủ trương, chính sách, các văn bản mới được ban hành đồng thời quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Các đồng chí bí thư chi bộ dự hội nghị tập trung phản ánh về tình hình, kết quả và những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, chi bộ. Trong năm 2022, đã có trên 130 lượt ý kiến phản ánh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Các ý kiến, kiến nghị phản ánh đã được các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, khối, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban của huyện; các đồng chí lãnh đạo các xã, thị trấn dự giao ban trả lời trực tiếp tại hội nghị. Những nội dung tiếp thu, chưa giải trình tại hội nghị được Văn phòng Huyện ủy tổng hợp bằng văn bản gửi UBND huyện và các cơ quan có liên quan giải quyết và trả lời.

Thông qua việc tổ chức giao ban bí thư chi bộ thôn, khu dân cư giúp cấp ủy huyện nắm bắt kịp thời, sâu sát hơn tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị và những vấn đề mới, phát sinh ở cơ sở để chủ động có biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ các cấp về vai trò, vị trí của chi bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ nông thôn, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt Đảng.

 

Nguyễn Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: