Thứ ba, ngày 23/7/2024

Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Thứ Năm 05/01/2023 15:22

Xem với cỡ chữ
Ngày 05/01/2023, Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương tổ chức lễ đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; tổng kết hoạt động khuyến học năm 2022 và phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình công dân học tập theo Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Quang cảnh Hội nghị

Đến dự có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương luôn đứng trong tốp đầu cả nước về thành tích công tác khuyến học, khuyến tài. Năm 2022, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển sâu rộng. Các cấp Hội Khuyến học đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xã hội hoá giáo dục. Tích cực vận động để các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân ngày càng nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của vấn đề xã hội hoá giáo dục. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các huyện, ngành các đơn vị liên quan, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng được học tập và học tập suốt đời của các tầng lớp nhân dân. Nội dung, hình thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao.

Việc xây dựng Quỹ Khuyến học của tỉnh có nhiều điểm sáng tạo và hiệu quả, hiện nay tổng nguồn Quỹ Khuyến học của toàn tỉnh có trên 150 tỷ đồng. Năm 2022, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã vận động cấp học bổng, trợ cấp cho học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 26 tỷ 860 triệu đồng, tiêu biểu có Thành phố Chí Linh trao 5 tỷ 300 triệu đồng, Thành phố Hải Dương trao 3 tỷ 950 triệu đồng, Cẩm Giàng trao 3 tỷ 884 triệu đồng…

Các chỉ tiêu phát triển tổ chức hội, hội viên, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, công dân học tập, … đều tăng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong toàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.269 chi Hội Khuyến học thôn, làng, khu dân cư, trường học, doanh nghiệp; 8.370 Ban khuyến học dòng họ với tổng số 731.280 hội viên, đạt 28% dân số toàn tỉnh.

Với những thành tích đạt được, Hội Khuyến học tỉnh vinh dự được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Đồng thời có 91 cán bộ, hội viên được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”; 7 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và 13 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Hội Khuyến học tỉnh.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng Đinh Thiện Lý năm 2022 với tổng số tiền 36 triệu đồng. Số tiền này sẽ được 12 Hội Khuyến học cấp huyện chuyển đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Trần Linh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: