Thứ ba, ngày 23/7/2024

Ban Chỉ đạo 35 huyện Cẩm Giàng: Tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Thứ Năm 05/01/2023 15:44

Xem với cỡ chữ
Ngày 03/1/2023, Ban Chỉ đạo 35 huyện Cẩm Giàng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Đình Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện Cẩm Giàng.

 

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 của huyện Cẩm Giàng đã thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản các quan triển khai và điểm sai trái thù địch theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đảm bảo an ninh tư tưởng, định hướng dư luận.

Thành lập Fanpage CẨM GIÀNG 24/7, thường xuyên theo dõi nắm bắt, cập nhật các thông tin mang tính thời sự trên địa bàn huyện và đăng tải các thông tin về sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch. Quan tâm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, khả năng "tự đề kháng" trước âm mưu, thủ đoạn, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử chống đối, cơ hội chính trị. Đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phát hiện, tuyên truyền tới nhân dân các hình thức lừa đảo, lợi dụng các phương tiện thông tin, mạng xã hội góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Đình Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ 35 huyện đề nghị trong thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, vai trò của Ban Chỉ đạo 35 trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tập trung nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tình hình cán bộ, đảng viên, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên địa bàn. Tăng cường viết bài, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống; tích cực nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu độc, sai sự thật gây ảnh hưởng không tốt trong xã hội, nhất là trong các vấn đề liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, công việc đột phá của huyện, những vấn đề liên quan đến đất đai, cải cách hành chính.../.

Văn phòng Huyện ủy Cẩm Giàng

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: