Thứ ba, ngày 23/7/2024

Huyện ủy Nam Sách tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Thứ Sáu 06/01/2023 11:58

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 05/01/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Dương Văn Xuyên phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị do đồng chí Lê Quang Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày nêu rõ: Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. 14/14 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, 7/7 chỉ tiêu chủ yếu về công tác xây dựng Đảng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng 15% so với năm 2021, trong đó giá trị nông nghiệp thủy sản tăng 3,8%, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 17,2% và dịch vụ tăng 14,8% so với năm 2021Các hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Dương Văn Xuyên trao khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có 42/45 cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 8 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng 19%. Đặc biệt, trong năm huyện đã thực hiện hiệu qủa 2 công việc đột phá. Trong đó, thực hiện Nghị quyết 13 về phân loại, thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đã đạt được những kết quả tốt và là huyện duy nhất trong toàn tỉnh thực hiện việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt trong toàn huyện và được tỉnh đánh giá cao và chỉ đạo các địa phương, sở ngành liên quan ở tỉnh học tập triển khai tại địa phương mình. Bên cạnh đó, các xã Nam Trung, Đồng Lạc, An Bình đã hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; các xã Nam Tân, An Lâm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Trên cơ sở những thời cơ, thuận lợi và xác định rõ khó khăn, thách thức, năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu gồm: 18 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, 9 chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể huyện . Trong đó, phấn đấu cơ cấy kinh tế nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ là 17,3% - 53,4% - 29,3%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%. Giá trị sản xuất trên 1ha đất trồng trọt và thủy sản đạt 210 triệu đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tăng 15%. Có 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng. MTTQ và các đoàn thể huyện xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng.

Đồng chí Lê Quang Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao khen cho đại diện các tập thể

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đã đạt được của huyện trong năm 2022, song cũng thẳng thắn chỉ rõ nhưng khuyết điểm, tồn tại khiến hiệu quả xử lý công việc chưa cao. Để đạt mục tiêu năm 2023, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, bên cạnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu, các ngành, các chi, đảng bộ, các xã, thị trấn cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, chú trọng công tác quy vùng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trước mắt là chỉ đạo nhân dân thu hoạch cây vụ đông, thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân, tiếp tục xây dựng sản phẩm ocop; phấn đấu đưa xã Hợp Tiến về địch nông thôn mới nâng cao, Phú Điền về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án; xử lý kịp thời, ngăn ngừa, giải quyết dứt điểm vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Tiếp tục tập trung cao thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân loại, thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt. Tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hồ Ngọc Lâm trao khen cho đại diện các tập thể

Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. Quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, hộ nghèo; trước mắt là quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa chăm lo cho các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, làm tốt công tác dân vận ở cơ sở kịp thời xử lý vấn đề bức xúc ngay từ khi mới phát sinh; rà soát giải quyết dứt điểm khiếu kiện kéo dài. Các xã, thị trấn nắm chắc, quản lý chặt nguồn thanh niên nhập ngũ năm 2023 góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Đối với công tác xây dựng Đảng cần quá triệt kịp thời chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thật tốt các đề án, kế hoạch trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Thực hiện tốt công việc đột phá, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên, kiểm tra, giám sát. MTTQ và các đoàn thể tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên cương vị công tác được giao phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, nỗ lực hơn nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Nhân dịp này, 11 tập thể và 43 cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng do đã có thành tích trong công tác xây dựng đảng; 17 tập thể và 84 cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích trong công tác chính quyền và HĐND năm 2022.

Mai Anh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: