Thứ sáu, ngày 8/12/2023

Tứ Kỳ - Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện với Nhân dân xã Dân Chủ

Thứ Ba 13/09/2022 15:07

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 12/9/2022, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tứ Kỳ tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Dân Chủ.

Về dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; trưởng các phòng ban, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện ; các đồng chí thường vụ đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, ban chấp hành Đảng bộ , cán bộ, công chức, thường  trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, ban thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc đảng bộ , trưởng các thôn và 147 người   dân xã Dân Chủ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi tiếp xúc đối thoại

Tại buổi tiếp xúc có 19 lượt ý kiến trao đổi, đóng góp, kiến nghị; đa số các ý kiến đều đánh giá cao kết quả lãnh đạo của Huyện uỷ về thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, tình hình đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Một số ý kiến đề xuất, kiến nghị về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 37, cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn; chế độ chính sách đối người có công, giáo viên mầm non thời bao cấp, trợ cấp cho người cao tuổi và một số nội dung khác. Hầu hết các ý kiến đã được đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền trao đổi, trả lời tại Hội nghị.

Đồng chí Dương Hà Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo kết quả phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng năm 2022, nhiệm vu 3 tháng cuối năm 2022.

Kết thúc buổi đối thoại đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Dân Chủ xiết chặt quản lý đất đai, bám sát các quy định của nhà nước để xử lý theo nguyên tắc, đặt mục tiêu ổn định để phát triển. Đồng thời quan tâm bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao chất lượng giải quyết công việc, phục vụ người dân tốt nhất. Tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công, huy động sự đóng góp của con em xa quê và nhân dân để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại các thôn.

UBND, các ngành chức năng thuộc UBND huyện, Đảng ủy, UBND xã Dân Chủ có trách nhiệm trả lời các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Giao cho các ban xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo dõi việc trả lời, thực hiện của các đơn vị đối với Nhân dân, đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tại cơ sở sau tiếp xúc, đối thoại; đồng thời vận động, tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận và chia sẻ những khó khăn chung trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, kịp thời báo cáo kết quả với Bí thư Huyện ủy.

Văn phòng Huyện ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: