Thứ ba, ngày 23/7/2024

Các trường hợp thu hồi Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Hai 08/08/2022 13:42

Xem với cỡ chữ
Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

Ảnh minh họa

* Theo đó, thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM khi thuộc 01 trong các trường hợp:  
- Có từ 30% đến 50% số tiêu chí xã không đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM (Trong đó có một trong các tiêu chí: Thu nhập; Môi trường và an toàn thực phẩm; Môi trường; Chất lượng môi trường sống; Quốc phòng và An ninh).

- Có từ 50% số tiêu chí xã trở lên không đáp ứng mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025.
* Bên cạnh đó, huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM bị thu hồi quyết định công nhận khi:
- Có từ 30% số xã trở lên bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM;
- Có từ 30% đến dưới 50% số tiêu chí huyện (Trong đó có một trong các tiêu chí: Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống; Hệ thống chính trị - An ninh, trật tự - Hành chính công; An ninh, trật tự - Hành chính công).

- Hoặc có từ 50% số tiêu chí huyện trở lên không đáp ứng mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025.

/CKeditorData/tintuc/files/18ttg_%20v%e1%bb%81%20n%c3%b4ng%20th%c3%b4n%20m%e1%bb%9bi(1).pdf

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: