Thứ tư, ngày 29/5/2024

Hội đồng nhân dân huyện Bình Giang thông qua chủ trương đầu tư công một số công trình dự án năm 2022

Thứ Sáu 08/07/2022 16:45

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 05/7/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Bình Giang tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) khóa XX để thông qua chủ trương đầu tư công một số công trình dự án năm 2022 trên địa bàn huyện.

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan; các đại biểu HĐND huyện khoá 20 và thư ký kỳ họp.

Hình ảnh kỳ họp

Sau khi khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã trình bày 7 tờ trình, gồm:

- Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022;

- Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2022;

- Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: “ Xây dựng trụ sở làm việc của bộ phận một cửa huyện Bình Giang”;

- Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: “công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới vị trí 1 thôn Gòi, xã Bình Xuyên; Hạng mục cây xanh + GPMB;

- Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: “Công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới vị trí 2 thôn Gòi, xã Bình Xuyên; hạng mục giao thông + thoát nước + cấp nước + cấp điện + cây xanh ”;

- Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Điểm dân cư mới thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang (giai đoạn 2); hạng mục: San nền, nền mặt đường, vỉa hè, cấp thoát nước và cấp điện.

+ Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn Hoàng Sơn, xã Thái Dương, huyện Bình Giang; hạng mục: San nền + giao thông + thoát nước + cấp nước + cấp điện.

Sau phần Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện, bà Vũ Thị Hay - Phó Chánh Văn phòng HU, HĐND và UBND huyện- Thư ký kỳ họp lên thông qua dự thảo 7 Nghị quyết:

- Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022

- Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2022.

- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn Hoàng Sơn, xã Thái Dương, huyện Bình Giang; Hạng mục: San nền + giao thông + thoát nước + cấp điện + cấp nước.

- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Điểm dân cư mới thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang (giai đoạn 2); Hạng mục: San nền, nền mặt đường vỉa hè, cấp thoát nước và cấp điện.

- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới vị trí 1 thôn Gòi, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang; Hạng mục: Cây xanh + giải phóng mặt bằng

- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới vị trí 2 thôn Gòi, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang; Hạng mục: Giao thông + thoát nước + cấp nước + cấp điện + cây xanh;

- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trụ sở làm việc bộ phận một cửa huyện Bình Giang.

Kết quả biểu quyết: 100% đại biểu HĐND huyện nhất trí thông qua 7 Nghị quyết trên./.

Hà Trang - Văn phòng Huyện uỷ, HĐND&UBND huyện Bình Giang

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: