Thứ hai, ngày 17/6/2024

UBND huyện Kim Thành tổ chức Hội nghị giao ban mở rộng để nghe và cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình trình Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX

Thứ Ba 28/06/2022 10:26

Xem với cỡ chữ
Ngày 27/6/2022, UBND huyện Kim Thành tổ chức hội nghị giao ban mở rộng để nghe và cho ý kiến về một số báo cáo trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX. Đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các cơ quan chuyên môn đã trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2021; báo cáo thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; Tờ trình về ban hành Nghị quyết hỗ trợ BHXH, BHYT cho đối tượng chính sách và người thu gom rác; Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tiếp thu và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX.

Tại phần thảo luận, các đại biểu tập trung phân tích, thống nhất đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện tập trung cao độ triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án lớn cho cả giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, song kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội rất đáng khích lệ. Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thu ngân sách, thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4... đều tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung các địa phương, hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án đường trục Đông Tây, nút giao lập thể Quốc lộ 5 tại xã Kim Xuyên, đường từ Trung tâm y tế huyện đi Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên; đường gom phía nam đường sắt Hà Nội – Hải Phòng; tăng cường xúc tiến đầu tư nhiều dự án khu dân cư để tạo nguồn. Kiểm soát thành công dịch Covid-19, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh, học tập, sinh hoạt của nhân dân được bình thường hóa, phát triển ổn định. An ninh quốc gia, trật tự ATXH, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh sự quyết tâm cao độ, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của nhân dân trong huyện mà còn là tiền đề quan trọng, khởi đầu vững chắc cho việc triển khai thực hiện nhiều chủ trương lớn để phát triển huyện trong 6 tháng cuối năm 2022 và các năm tiếp theo.

Nguyễn Thị Bách Diệp- Huyện ủy Kim Thành

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: