Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu 24/06/2022 22:14

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 23/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức phiên họp lần thứ 66 để nghe và cho ý kiến về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị

Tại phiên họp lần thứ 66, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã nghe Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, sớm khắc phục các hạn chế, đồng thời đưa hoạt động khai thác khoáng sản đi vào nề nếp, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, tránh gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ khâu thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển đến việc sử dụng khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh cần phân công, giao rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan để quản lý tránh gây thất thoát, lãng phí cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của đảng về khoáng sản; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khoáng sản nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quản lý, bảo vệ và khai thác khoáng sản, cùng với đó cần phải phát huy tối đa vai trò giám sát của người dân.

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: