Thứ sáu, ngày 8/12/2023

Một số kết quả về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian qua

Thứ Sáu 24/06/2022 16:35

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực.

 

  Ảnh: Ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), ứng dụng dành cho người dân và khai trương website về chuyển đổi số của tỉnh Hải Dương    

Xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để kinh tế, xã hội của địa phương bứt tốc trong cuộc cách mạng 4.0, tỉnh Hải Dương ban hành nhiều văn bản tạo hành lang pháp lý thúc đẩy quá trình chuyển đổi số như Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 26/3/2021 về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hành động số 2358/KH-UBND, ngày 25/6/2021 về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 26/3/2021 của Tỉnh ủy; Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;… Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các thông tin đại chúng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức Hội nghị chuyên đề " Chuyển đổi số  - Cơ hội và thách thức"; "Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương - Chuyển đổi số để bứt phá"; Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải Thiều Thanh Hà và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương… Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã xây dựng và bước đầu triển khai kế hoạch chuyển đổi số của ngành, địa phương mình. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Cụ thể như sau:

- Về chính quyền số: Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị của tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Hiện nay, 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã đã xây dựng mạng nội bộ (LAN) kết nối các phòng ban, đơn vị; tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức đạt 100%. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp được triển khai đồng bộ và liên thông 4 cấp gắn với việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ và chữ ký số chuyên. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện cấp trên 8.000 tài khoản thư điện tử công vụ cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và 90% cán bộ, công chức cấp xã thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc. Tính đến 24/6/2022, đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp được 5.189 chứng thư số cho tổ chức, cá nhân các cơ quan hành chính nhà nước và 29 PKI cho lãnh đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện. 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được cấp chứng thư số và sử dụng chứng thư số…

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được đầu tư nâng cấp, phục vụ tốt các cuộc họp giữa tỉnh với Trung ương và với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh được triển khai sử dụng chính thức trong hoạt động của các cơ quan Đảng và đã được kết nối đến tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã để phục vụ cho Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến xã và kết nối với Trung ương.

Hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đã được triển khai đồng bộ và kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng hỗ trợ thanh toán trực tuyến Quốc gia. Hiện nay, đã tích hợp được 564 dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đang cung cấp 1195 dịch vụ công mức độ 3 và 619 dịch vụ công mức độ 4… góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, đảm bảo chính xác, kịp thời trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 Ảnh:   Tuổi trẻ Hải Dương tích cực tham gia hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số của tỉnh

- Về phát triển xã hội số: Mạng lưới bưu chính viễn thông của tỉnh khá hoàn thiện và đồng bộ, đảm đảo phủ sóng 100% tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh giúp cải thiện cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Trên địa bàn tỉnh có 374 điểm phục vụ bưu chính. Bán kính phục vụ bình quân 1,2 km, dân số phục vụ bình quân là 3.492 người/điểm phục vụ; có 03 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cố định, 05 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động với công nghệ đang sử dụng GSM, cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng 3G, 4G với trên 3.000 trạm thu phát sóng di động (BTS) và số đại lý internet công cộng trên địa bàn tỉnh là 300 đại lý. Tổng số thuê bao di động là 2.124.659 thuê bao. Tổng số thuê bao internet băng thông rộng là 1.157.945 thuê bao, trong đó số thuê bao internet băng thông rộng cố định đạt 363.129 thuê bao, số thuê bao internet băng rộng di động ước đạt 1.157.053 thuê bao. Số hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng là 349.540, đạt tỷ lệ 61,17%.  Hạ tầng mạng viễn thông 3G, 4G được phát triển mở rộng phủ khắp 100% dân số; tỷ lệ phủ sóng thông tin di động 3G, 4G đã đạt 100% xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Số thuê bao điện thoại di động sử dụng Smartphone là 1.509.523, tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng smartphone đạt 72,36%.

Hạ tầng viễn thông trong thời gian qua phát triển nhanh, các doanh nghiệp viễn thông tăng cường đầu tư các cột ăng ten thân thiện môi trường, đảm bảo cảnh quan đô thị. Hiện nay, hạ tầng mạng viễn thông 3G, 4G được phát triển mở rộng phủ khắp 100% dân số; tỷ lệ phủ sóng thông tin di động 3G, 4G đã đạt 100% xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh; hạ tầng truyền dẫn quang đến nay đã phủ khắp toàn tỉnh đảm bảo cung cấp dịch vụ băng rộng đến 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Đến nay, có khoảng 150.000 người cài đặt sử dụng ứng dụng Smart Hải Dương - ứng dụng duy nhất cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho người dân tỉnh Hải Dương. Đây là kết quả bước đầu rất khả quan để tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đối thoại với chính quyền, tham gia xây dựng và triển khai các chính sách, giải pháp, dịch vụ,... thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh, góp phần thúc đẩy hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Song song với đó là ứng dụng Hải Dương ID là nền tảng xã hội số hướng tới đối tượng là người lao động. Đặc biệt với hệ thống định danh điện tử eKYC thông minh, ứng dụng Hải Dương ID sẽ giúp người dân xác thực chính xác danh tính để tránh sự giả mạo và giúp thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng các dịch vụ công, hồ sơ tuyển dụng... Đây sẽ là đầu mối hữu hiệu để kết nối giữa người lao động, doanh nghiệp và chính quyền trong các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh, hướng đến xây dựng một chính quyền phục vụ người dân tốt hơn.

- Về phát triển kinh tế số: Kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới. Hiện nay, cơ bản các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sử dụng Internet phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, ứng dụng rộng rãi các hình thức thanh toán điện tử... Hiện có 300 doanh nghiệp hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin đã góp phần giúp tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 8,6%, cao hơn kế hoạch đề ra.

Ảnh: Các đại biểu nhấn nút kết nối thông tin trực tuyến với thương gia trong nước và quốc tế tại Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2021

Nhờ chuyển đổi số các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, trong đó có vải thiều đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử nổi tiếng như: Lazada, Tiki, Shopee, Sendo, Alibaa, Voso, Viettelpost và được tiêu thụ rất tốt; tất cả sản phẩm vải quả bán ra thị trường cả trong và ngoài nước đều được dán tem QR code truy xuất nguồn gốc. Theo tổng hợp từ Hệ thống chỉ số thực hiện 1034, đến nay, tỉnh Hải Dương có 136.012 hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố; 141.850 hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số, 760 sản phẩm của tỉnh được đưa lên sàn; số giao dịch trên sàn thương mại điện tử là 2.721.

Đặc biệt, những ứng dụng của chuyển đổi số trong phòng, chống dịch Covid-19 như: phần mềm Quản lý xét nghiệm SARS-Cov-2, khai báo y tế điện tử, quét mã QR-code, phần mềm Smart Hải Dương, hệ thống Camera và thiết bị phát sóng Wifi tại các Chốt liên ngành cấp tỉnh và tại các khu cách ly tập trung, Tổng đài thông tin 1022...  đã góp phần không nhỏ giúp Hải Dương kiểm soát, đẩy lùi, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh

Bên cạnh đó, tỉnh Hải Dương đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong lộ trình chuyển đổi số bằng việc ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn như Tập đoàn Viettel, Tập đoàn FPT, Liên minh SAIGONTEL-NGS; Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty viễn thông MobiFoe... ; ra mắt Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh; thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng; khai trương website về chuyển đổi số tại địa chỉ chuyendoiso.haiduong.gov.vn…,

Với sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành, việc phát triển các dịch vụ chuyển đổi số đã góp phần thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới, sáng tạo, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đưa chính quyền tới gần người dân - doanh nghiệp và ngược lại. Năm 2020, Hải Dương đứng thứ 14/63 địa phương trên cả nước về chỉ số chuyển đổi cấp tỉnh, xếp hạng 22/63 về chính quyền số,9/63 về kinh tế số và 13/63 về xã hội số. Đây là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh theo 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Với khát vọng phát triển, bằng sự quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của người dân trong tỉnh, nhất định chuyển đổi số ở tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết 06-NQ/TU cũng như quan điểm phát triển bao trùm tăng trưởng xanh và chuyển đổi số mà Nghị quyết Đại  hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Linh An

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: