Thứ hai, ngày 17/6/2024

Bí Thư Tỉnh ủy Hải Dương tham dự Hội nghị trực tuyến góp ý vào báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thứ Tư 19/01/2022 21:26

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 19/01/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tam nông

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự tại điểm cầu Hải Dương

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về tam nông; Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương có các đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá sau hơn 13 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội, cả nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên cả 3 lĩnh vực. Nhiều chỉ số phát triển đã theo kịp và vượt các nước trong khu vực Đông Nam Á. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh quốc gia.

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: