Thứ sáu, ngày 8/12/2023

Bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Thứ Sáu 03/12/2021 22:07

Xem với cỡ chữ
Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình và bế mạc sáng 3.12.
 
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định tỉnh đã thực hiện tốt mục tiêu "vượt khó, tăng tốc" trong năm 2021 với những dấu ấn quan trọng, tích cực.

Nhiều dấu ấn tích cực

Cả hệ thống chính trị tỉnh đã nỗ lực vượt qua đợt dịch Covid-19 thứ 3 và kiểm soát những đợt dịch tiếp theo. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII một cách đổi mới, sáng tạo và hiệu quả. Hoàn thành việc xây dựng các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh được tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh. Tổng giá trị sản phẩm trong tỉnh có mức tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước và nhiều tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Thu ngân sách ước đạt 19.290 tỷ đồng, tăng gần 50% so với kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ.

Tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch vùng huyện và lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới 2050, cùng với đó là quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất với những tư duy phát triển mang tính đột phá mới. Hải Dương đã thành lập mới 4 khu công nghiệp, mở rộng thêm 1 khu công nghiệp, đang giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng để thu hút đầu tư FDI mạnh mẽ vào năm 2022 với tổng số 1.170 ha.

Công tác giáo dục và đào tạo có thành tích mới, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên trên một số lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ được quan tâm và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ có nhiều đổi mới. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát các nhiệm vụ chính trị địa phương, tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với thực tiễn, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid - 19. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Mở chiến dịch thu hút mạnh mẽ nguồn vốn FDI

Thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhất trí cao chủ đề năm 2022 của tỉnh là "Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá" với quyết tâm phấn đấu tổng giá trị sản phẩm tăng từ 10% trở lên; thu ngân sách nội địa tăng ít nhất 10% so với kế hoạch.

Để vượt qua khó khăn lớn nhất là nguy cơ dịch Covid-19 vẫn phức tạp, tận dụng tốt những thời cơ, thuận lợi trong năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128 của Chính phủ với phương châm: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Cấp huyện, cấp xã, cho tới khu dân cư chủ động quyết định và tự chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả; người đứng đầu chịu trách nhiệm cao nhất. Tập trung tiêm bao phủ vaccine 2 mũi đầy đủ với tỷ lệ cao trên 80% và chuẩn bị bao phủ mũi 3 năm 2022. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc 5K và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh ngay trong từng gia đình, mỗi thôn xóm. Linh hoạt trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, hoạt động giáo dục và đào tạo, các hoạt động xã hội trong bối cảnh thích ứng với dịch bệnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh phải đẩy nhanh tốc độ thực hiện tất cả công việc với quyết tâm chính trị cao hơn, nỗ lực hơn với cách làm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả hơn để tạo sự phát triển bứt phá.

Toàn tỉnh mở một chiến dịch thu hút mạnh mẽ nguồn vốn FDI vào tỉnh để nhanh chóng lấp đầy các khu, cụm công nghiệp mới. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư; rút ngắn thời gian đáng kể thực hiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư so với quy định của pháp luật và so với thời gian thực tế hiện nay. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hơn nữa việc triển khai các dự án đầu tư công, đặc biệt là các công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các công trình trọng điểm phát sinh, công trình kết nối liên thông, liên vùng tạo ra không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển kinh tế; các công trình y tế, giáo dục... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư từ nguồn vốn của doanh nghiệp như các hạ tầng công nghiệp, các dự án phát triển đô thị, dịch vụ của các nhà đầu tư lớn; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách; tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển; điều hành ngân sách một cách linh hoạt với vai trò chủ đạo của ngân sách tỉnh và phát huy tính chủ động của ngân sách các cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cho công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư. Ứng dụng sâu rộng chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội để thúc đẩy tốc độ phát triển. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Chú trọng các giải pháp nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cung cấp cho các doanh nghiệp vào đầu tư tại tỉnh. Tiếp tục tổ chức tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao; chăm lo đời sống người dân và an sinh xã hội. Bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng trong tỉnh.

Quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu trong năm 2022 các cấp ủy trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng bám sát chủ đề "thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá" để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng, nắm bắt dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030. Chỉ đạo tổ chức tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021.

Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu, phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cần bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát những việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đột phá, tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề với phương châm lấy giám sát phòng ngừa là chính. Tiến hành kiểm tra ngay khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, sai phạm, cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe giáo dục.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 tỉnh đã đề ra rất lớn, nhất là trong bối cảnh còn có nhiều khó khăn, thách thức.

Để sớm hiện thực hóa khát vọng bứt phá vươn lên tốp đầu vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu và kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh cần chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp ngay từ những tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2022.
Theo Báo Hải Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: