Thứ sáu, ngày 8/12/2023

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Thứ Sáu 03/12/2021 22:04

Xem với cỡ chữ
Sáng nay 2.12, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã khai mạc.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ tọa hội nghị

Hội nghị lần này xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đó là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; báo cáo phương án quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và Quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025; báo cáo điều chỉnh nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị cũng sẽ xem xét, thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu được bố trí dự tại 2 hội trường và test nhanh SARS-CoV-2 để phòng dịch Covid-19.
 

Các đại biểu được bố trí dự hội nghị tại 2 hội trường để bảo đảm giãn cách phòng dịch Covid-19

9 giờ 25:   Hội nghị giải lao.

Cuối phiên làm việc buổi sáng và chiều nay, hội nghị chia thành 4 tổ thảo luận.

Sáng 3.12, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp tục làm việc tại hội trường và bế mạc.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp để tỉnh "thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá" trong năm 2022
9 giờ 17: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, cần tập trung thảo luận những kết quả đạt được trong thực hiện "mục tiêu kép" năm 2021; đồng thời đề ra những giải pháp trọng tâm, bứt phá để thực hiện thành công các nhiệm vụ năm 2022.

Trong đó tập trung phân tích, thảo luận sâu kỹ những giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục, phát triển trong trạng thái bình thường mới; những giải pháp để tăng thu ngân sách bền vững. Các ý kiến thảo luận cần đánh giá đúng tình hình, đưa ra các giải cụ thể, thiết thực để thực hiện thành công mục tiêu năm 2022 là "thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá"...

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đọc tờ trình về Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022
9 giờ 5:   Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.

Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 468 đảng viên

8 giờ 55:  Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. (Xử lý nhiều đảng viên, tổ chức đảng vi phạm) .

Năm 2021, cấp ủy các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 468 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 423 đảng viên, cảnh cáo 37 đảng viên, cách chức 5 đảng viên, khai trừ 3 đảng viên. Cấp ủy cấp huyện thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng đều bằng hình thức khiển trách. Trong năm, UBKT các cấp kiểm tra 90 đảng viên, 23 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật 64 đảng viên, tăng 18 đảng viên so với năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đọc tờ trình về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022. Trong đó, tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp; kiểm tra có trọng điểm, mở rộng giám sát để phòng ngừa vi phạm. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Chủ động quán triệt, triển khai các nghị quyết 

8 giờ 40:
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. (Đổi mới trong công tác xây dựng Đảng)

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc tờ trình về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; đồng thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều văn bản về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2022.

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

8 giờ 25:  Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025. (7 nguyên tắc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi)

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đọc tờ trình về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị nguyên tắc thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện như sau: Trường hợp ngân sách cấp tỉnh tăng thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp tỉnh trích một phần theo tỷ lệ không quá 20% của số tăng thu còn lại sau khi dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành để thưởng cho các địa phương có tăng thu, nhưng không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định về việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương. Căn cứ vào mức thưởng do HĐND tỉnh quyết định, UBND cấp huyện báo cáo HĐND cùng cấp quyết định sử dụng số thưởng vượt thu được hưởng để đầu tư xây dựng các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, thưởng cho ngân sách cấp dưới.

Các đại biểu dự hội nghị

Vốn phân bổ về ngân sách cấp huyện, cấp xã khoảng 18.863,6 tỷ đồng

8 giờ 8:  Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Theo tờ trình, tổng nhu cầu vốn ngân sách địa phương nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 cho 225 chương trình, dự án khoảng 55.459,1 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn bố trí cho các dự án thuộc các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII khoảng 200 tỷ đồng.

Tổng vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 khoảng 34.403,4 tỷ đồng. Vốn phân bổ về ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã khoảng 18.863,6 tỷ đồng, chiếm 54,8% so với tổng các nguồn vốn 5 năm 2021-2025. Nguồn thu tiền sử dụng đất phân bổ về ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã khoảng 17.521,3 tỷ đồng, chiếm 58,4% so với tổng số. Vốn phân bổ về ngân sách cấp tỉnh khoảng 15.621,8 tỷ đồng (không bao gồm bội chi ngân sách địa phương).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Tăng trưởng GRDP năm 2021 ước đạt 8,6%

 7 giờ 45: Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. (Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá)

Với tinh thần “vượt khó - tăng tốc”, Hải Dương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, kiểm soát dịch bệnh và có tốc độ tăng trưởng bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2021. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) từ tăng trưởng âm trong quý I, chỉ đạt 3,9% trong quý II đã vươn lên mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm, ước đạt 8,6% cả năm (kế hoạch tăng 8,0% trở lên). Tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/14 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định chủ đề của năm 2022 là “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 10%. Thu ngân sách nội địa tăng từ 10% trở lên so với dự toán giao. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 15%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 giảm còn 2%. Tỷ lệ các cụm công nghiệp (có chủ đầu tư hạ tầng) có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 40%...

Quang cảnh hội nghị

7 giờ 40: Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định những vấn đề thảo luận tại hội nghị lần này là những vấn đề lớn, quan trọng, đánh giá kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thảo luận các giải pháp để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Đánh giá những kết quả đạt được và những khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu khi thảo luận về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cần nắm chắc dự báo tình hình của quốc tế, của đất nước, của tỉnh; chỉ rõ những vấn đề phải đối mặt; những cơ hội và thách thức. Kế hoạch năm tới cần cụ thể hoá đầy đủ các phương hướng chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp có tính bứt phá...

Trên cơ sở ý kiến tham gia tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh để tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện ngay trong năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị các đại biểu làm việc tập trung, tích cực tham gia nhiều ý kiến bổ ích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; thể hiện sự đổi mới, dân chủ trong sinh hoạt cũng như trách nhiệm và vai trò đóng góp của mỗi đồng chí trên cương vị công tác của mình.

Theo Báo Hải Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: