Thứ sáu, ngày 19/8/2022

Hải Dương đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Năm 28/10/2021 22:08

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 28/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức phiên họp lần thứ 42 để nghe và cho ý kiến về phương án ý tưởng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồng chí Phạm Xuân Thăng-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị

Tại phiên họp lần thứ 42, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã nghe Công ty TNHH Roland Berger báo cáo lần 2 phương án ý tưởng Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm phát triển các ý tưởng, tầm nhìn trong tương lai và định hướng quy hoạch tỉnh Hải Dương.

Roland Berger báo cáo phương án, ý tưởng quy hoạch

Định hướng phát triển Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được xây dựng theo 6 quan điểm phát triển (1) Phát triển KTXH của tỉnh theo hướng phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước đề ra đối với việc phát triển KTXH vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng; (2) Định hướng phát triển nhằm phát huy, tận dụng tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đồng thời, sử dụng hiệu quả nguồn lực tối đa cho phát triển KTXH; (3) Phát triển KTXH theo hướng tiếp cận toàn diện, với mục tiêu hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững, chú trọng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; (4) Phát triển KTXH song song với củng cố an ninh quốc phòng, cũng như các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; (5) Phát triển KTXH của tỉnh với trọng tâm tập trung vào các giải pháp, sáng kiến mang tính chiến lước và các giải pháp động lực; (6) Ưu tiên hàng đầu việc đầu tư nghiên cứu, phát triển khoa học công nghê, lấy đó làm vai trò chủ đạo để tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, và tính cạnh tranh của tỉnh.

 Lãnh đạo các Sở, ngành phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị; đồng thời phải thể hiện rõ được tư duy liên kết vùng, triết lý phát triển của tỉnh đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, cũng như các quy hoạch vùng đã được Thủ tướng phê duyệt và đơn vị tư vấn cũng cần tham khảo quy hoạch của các tỉnh khác trong khu vực để đề xuất các phương án phù hợp.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 42

Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Công ty TNHH Roland Berger phải làm rõ những tiềm năng riêng có, năng lực cạnh tranh nổi trội, tạo ra những giá trị khác biệt so với các địa phương khác; bám sát quy hoạch vùng của các tỉnh lân cận để hoàn thiện đồ án quy hoạch. Đối với các địa phương cần tập trung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác lập, điều chỉnh quy hoạch vùng huyện để tích hợp vào quy hoạch tỉnh./.

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: