Thứ hai, ngày 4/12/2023

Một số Công ty và Hộ kinh doanh xả nước thải sinh hoạt, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường bị phát hiện, xứ lý

Thứ Hai 06/02/2023 10:02

Xem với cỡ chữ
Nhằm kiểm tra, đánh giá thực trạng vấn đề xả thải nước sinh hoạt, nước thải chăn nuôi ra hệ thống Bắc Hưng Hải gây ô nhiễm môi trường, đồng thời có biện pháp xử lý đối với các Công ty, hộ kinh doanh vi phạm trong lĩnh vực này.

Từ tháng 10.2022 đến tháng 12.2022, Đoàn kiểm của UBND huyện Thanh Miện phối hợp với Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) và các cơ quan, ban ngành liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với nhiều Công ty, Hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Miện (Hải Dương). Qua kiểm tra, đã phát hiện 04 Công ty, 01 Hộ kinh doanh xả nước thải sinh hoạt, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, 01 Hộ kinh doanh vi phạm về hết hạn giấy phép xả thải.

Lực lượng Công an kiểm tra, khảo sát đánh giá tại một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh xả nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi ra môi trường

Trong 04 Công ty vi phạm, đáng chú ý có Công ty TNHH tập đoàn SAPON (sản xuất tăm bông) địa chỉ thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường, đoàn kiểm tra lấy mẫu tại cửa xả nước thải cuối cùng chảy ra kênh Âu Thuyền cầu Neo (Hệ thống Bắc Hưng Hải), kết quả nhiều thông số vượt quá quy chuẩn cho phép, trong đó có thông số Coliform vượt 92 lần. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Công an huyện Thanh Miện đã chuyển đến UBND tỉnh Hải Dương để xử lý theo thẩm quyền. Ngày 18/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã xử phạt Công ty tổng số tiền hơn 157 triệu đồng và buộc Công ty phải khắc phục hậu quả của tình trạng ô nhiễm.

Đối với Công ty Hợp Tứ (sản xuất gia công hàng may mặc), địa chỉ thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường, kết quả mẫu giám định mẫu nước thải cũng vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Công an huyện Thanh Miện đã ra Quyết định xử phạt Công ty này tổng số tiền hơn 8 triệu đồng và buộc Công ty khắc phục hậu quả của tình trạng ô nhiễm.

Công ty TNHH thương Mại Tuấn Anh (sản xuất kinh doanh hàng may mặc), địa chỉ thôn Phù Tải 2, xã Thanh Giang; Cty TNHH dệt may Weili Hải Dương, địa chỉ thôn Bằng Bộ, xã Cao Thắng, hai Công ty này qua kiểm tra mẫu nước thải xả ra môi trường, các thông số liên quan đều vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép

Hộ chăn nuôi Vũ Văn Quảng, địa chỉ thôn Phạm Xá, xã Ngô Quyền; hệ thống nước xả thải ra đoạn sông Đồng Rồng (Hệ thống Bắc Hưng Hải), kết quả kiểm tra, thông số Coliform vượt 9,2 lần

Hộ kinh doanh Ngọc Tiến (sản xuất đồ chơi), địa chỉ thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường. Thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh đã vi phạm về hết hạn giấy phép xả thải.

Ngoài hai Công ty đã có các quyết định xử phạt vi phạm của cơ quan chức năng, các Công ty, hộ kinh doanh còn lại vi phạm pháp luật, Công an huyện đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Tú