Thứ tư, ngày 29/5/2024

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY: TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

Thứ Bảy 04/02/2023 13:10

Xem với cỡ chữ
Ngày 02/02/2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2022, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, trọng tâm là quán triệt thực hiện những điểm mới về công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phân công lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận. Ban Dân vận các cấp, khối dân vận cơ sở, tổ dân vận thôn, khu dân cư đã chủ động sáng tạo hơn trong công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy; xác định lựa chọn rõ nội dung các công việc trọng tâm, đột phá cần tập trung phối hợp triển khai thực hiện; chủ động bám sát cơ sở, thường xuyên tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân.

Năm 2022, toàn tỉnh hiện có 1.229 mô hình “Dân vận khéo”; 235 khối dân vận cơ sở, 1347 tổ dân vận thôn khu dân cư; cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đã thực hiện 291 hội nghị tuyên truyền, tập huấn về công tác dân vận cho 13.360 người tham gia; ban hành 919 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; tiến hành thực hiện 179 cuộc kiểm tra, giám sát 545 tổ chức đảng, đảng viên. Ngành dân vận tổ chức tổng số 222 hội nghị tập huấn về công tác dân vận cho hơn 6.800 người; ban hành hơn 500 văn bản hướng dẫn, đôn đốc hệ thống dân vận các cấp triển khai thực hiện...

Nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh đã và đang từng bước thay đổi theo hướng “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cách làm, rõ hiệu quả” và được thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn. Điều này được thể hiện qua kết quả của công tác vận động nhân dân thực hiện một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh như: công tác giải phóng mặt bằng, triển khai một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; trong triển khai các hoạt động an sinh xã hội…, qua đó góp phần quan trọng trong việc giải quyết một số vấn đề còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc đặt ra trong thực tiễn đối với tỉnh; củng cố lòng tin của nhân dân và xây dựng được mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; việc nắm tình hình nhân dân, công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành và đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án; thực hiện “Dân vận khéo” về bảo vệ môi trường gắn với việc triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong công tác dân vận của Đảng năm 2022

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phú khẳng định, năm 2022, công tác dân vận đã có nhiều đổi mới, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Để phát huy những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị  tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong năm 2023. Trong đó tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đặc biệt là tiếp tục thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là: tiếp tục tham gia phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành và đồng thuận các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án và bảo vệ môi trường; chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp tham mưu thực hiện tốt quy chế tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Đồng thời nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội trong công tác dân vận theo hướng sáng tạo, hiệu quả, đúng định hướng.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận của Đảng năm 2022.

Nguyễn Thị Quyên - Ban Dân vận Tỉnh uỷ