Thứ năm, ngày 28/9/2023

Kế hoạch phối hợp kiểm tra, hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở

Thứ Sáu 17/08/2018 00:21

Xem với cỡ chữ
Thực hiện công văn số 4044/BCT-ĐTĐL, ngày 23/5/2018 của Bộ Công Thương và công văn số 1792/UBND-VP, ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở.

Ngày 14/6/2018, Sở Công Thương tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các ngành gồm: Liên Đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và các đơn vị liên quan do đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì để xây dựng Kế hoạch phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện giá bán lẻ điện sinh hoạt cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở (trường hợp bên thuê nhà không phải là hộ gia đình).

Tại cuộc họp, các bên đã thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp triển khai các nội dung bao gồm:

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; các diễn đàn công nhân, học sinh sinh viên để tuyên truyền; in ấn phát tờ rơi và thực hiện niêm yết công khai “Hướng dẫn thực hiện giá bán lẻ điện cho người thuê nhà để ở” để chủ nhà, sinh viên và người thuê nắm được chế độ chính sách của Nhà nước đối với giá điện sinh hoạt dành cho người thuê nhà để ở và các thủ tục đăng ký liên quan để áp dụng đúng chế độ giá tiền điện sinh hoạt của người thuê nhà để ở.

- Triển khai cấp định mức cho chủ nhà cho thuê căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn: Cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 1 người được tính là 1/4 định mức, 2 người được tính là 1/2 định mức, 3 người được tính là 3/4 định mức, 4 người được tính là 1 định mức; chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hóa đơn tiền điện hàng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành cộng thêm 10% cho tổn thất điện năng, chi phí chiếu sáng và bơm nước dùng chung; Trường hợp không thể kê khai được số người thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

- Kiểm tra, rà soát các khu vực sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh, kịp thời hướng dẫn đối với các trường hợp chưa được áp giá tiền điện sinh hoạt của người thuê nhà để ở hoàn thiện các thủ tục để được áp giá bán điện đồng thời xử lý các trường hợp chủ nhà cho thuê thu tiền điện không đúng theo quy định.

- Rà soát, công bố công khai các thủ tục hành chính về cấp sổ tạm trú, chứng từ xác nhận tạm trú và thủ tục cấp điện cho nhà trọ, nhằm giúp cho người lao động và sinh viên được hưởng giá điện theo quy định của nhà nước.

(Việc chủ nhà cho thuê thu tiền điện của sinh viên, người lao động thuê nhà để ở theo giá điện cho mục đích kinh doanh hoặc giá điện cao hơn so với mục đích sử dụng điện quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương là vi phạm quy định pháp luật và bị xử phạt từ 7 triệu đến 10 triệu đồng theo khoản 6 Điều 12 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ).

Huyền NT (Theo sct.haiduong.gov.vn)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: