Thứ bảy, ngày 20/4/2024

Huyện Tứ Kỳ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ Tư 14/12/2022 10:26

Xem với cỡ chữ
Ngày 13/12/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về dự hội nghị có các đồng chí chuyên viên các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy theo dõi huyện; lãnh đạo Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh. Ở huyện và cơ sở có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện và Công an huyện; trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự, trưởng công an xã, thị trấn; đại biểu các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

 

Đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền, LLVT huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, LLVT và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp, không để bị động bất ngờ. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; đảm bảo hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách tôn giáo, không để đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường nắm tình hình, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng, bạo loạn, khủng bố, kiềm chế gia tăng và làm giảm tội phạm. Xây dựng lực lượng vũ trang huyện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng, sức chiến đấu cao; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao khả năng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Cơ quan Quân sự huyện chủ trì phối hợp tham mưu triển khai đầu tư xây dựng các công trình nhân cốt trong khu vực phòng thủ huyện theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã, thị trấn, cơ quan. Cùng với đó, quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang để có biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao Giấy khen cho 12 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

 

Văn phòng Huyện ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: