Thứ tư, ngày 29/5/2024

Người cao tuổi Hải Dương tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước

Thứ Năm 01/06/2023 10:39

Xem với cỡ chữ
Trong những năm qua, công tác người cao tuổi được các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức quan tâm tham gia vào cuộc, vị trí, vai trò người cao tuổi trong xã hội từng bước được nâng lên. Các cấp Hội người cao tuổi trong tỉnh tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng quy hương, đất nước.

Tính đến tháng 3 năm 2023, Hải Dương có 321.761 người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), chiếm tỷ lệ 16,6% tổng dân số của tỉnh. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Hội Người cao tuổi các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã quan tâm đến công tác người cao tuổi, triển khai nhiều giải pháp và tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực, có hiệu quả việc bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Đoàn Thanh niên Sở Y tế Hải Dương khám bệnh tình nguyện cho người cao tuổi tại xã Phúc Thành, huyện Kim Thành (ánh: nguồn internet)

Tỉnh đã quyết định nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 380.000 đồng/tháng (cao hơn 20.000 đồng so với quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP), mở rộng đối tượng người cao tuổi hưởng bảo trợ xã hội (nâng số được hưởng lên 54.446 người), hỗ trợ 70% giá trị thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi, nâng mức chi chúc thọ cao hơn quy định chung, hỗ trợ kinh phí để thực hiện khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm tại y tế cơ sở, hỗ trợ kinh phí để thực hiện Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau”... Việc chi trả trợ cấp xã hội, tổ chức các chương trình khám, theo dõi sức khỏe tại cơ sở, chúc thọ - mừng thọ và thăm hỏi tặng quà, động viên các trường hợp khó khăn, già yếu đều được được thực hiện đầy đủ, kịp thời... Thông qua các chính sách của Đảng, Nhà nước và các chính sách cụ thể của tỉnh, người cao tuổi trong tỉnh luôn được quan tâm bảo vệ, chăm sóc.

Lãnh đạo TP Hải Dương thăm, tặng quà người cao tuổi ở xã Ngọc Sơn (ảnh: nguồn Internet)

Bên cạnh đó, người cao tuổi Hải Dương cũng phát huy tốt vai trò của mình trong các hoạt động của đời sống xã hội, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, như: nêu gương sáng, giáo dục con cháu, tuyên truyền vận động Nhân dân chung tay xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng đời sống văn hóa tại thôn, khu dân cư, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương... được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đánh giá cao. Toàn tỉnh hiện có 85.526 người cao tuổi tham gia lao động, sản xuất (chiếm 26,5% người cao tuổi), trong đó có 5.457 người cao tuổi được công nhận làm kinh tế giỏi, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động; có 14.991 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, MTTQ, đoàn thể, khuyến học, thanh tra nhân dân, hòa giải... ở cơ sở, thôn, khu dân cư... 

Các hoạt động văn nghệ luôn tạo cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe (ảnh: nguồn Internet)

Hội Người cao tuổi các cấp trong tỉnh được hỗ trợ kinh phí và đảm bảo các điều kiện hoạt động; có cơ cấu tổ chức tương đối phù hợp, hoạt động hiệu quả, đã thu hút người cao tuổi tham gia sinh hoạt hội đạt trên 91%. Các cấp hội đã bám sát Nghị quyết Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI và hướng dẫn của Trung ương Hội, triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động thực hiện chăm sóc người cao tuổi và các hoạt động thu hút người cao tuổi phát huy vai trò của mình, như: đã tổ chức trên 1.700 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút trên 50% người cao tuổi (có sức khỏe và điều kiện) tham gia; đã thành lập 113 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (đạt trên 45% đơn vị cấp xã).

VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: