Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Thông báo lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc quy định chính sách ưu đãi về đất đai đối với các dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba 23/05/2023 08:53

Xem với cỡ chữ
Ý kiến tham gia bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/6/2023

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương về việc xây dựng chính sách khuyến khích, thu hút các dự án đầu tư xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trong đó, tỉnh Hải Dương sẽ ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích thu hút các dự án xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, ngày 30/8/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, ngày 16/6/2014 của Chính phủ với mức hỗ trợ, ưu đãi tối đa theo quy định của pháp luật, nhất là ở các lĩnh vực giáo dục, y tế, thể thao chất lượng cao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Dự thảo Quyết định về việc quy định chính sách ưu đãi về đất đai đối với các dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh; đề nghị các các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến; gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/6/2023; đồng thời gửi file văn bản góp ý vào địa chỉ email của phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư: dpihaiduong@gmail.com.

Tài liệu xin ý kiến tại đây !

 

VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: