Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Hải Dương - sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình an sinh xã hội

Thứ Ba 09/05/2023 08:28

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 19/8/2021 Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Chương trình số 20-CTr/TU về đảm bảo an sinh xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025

BCĐ xây dựng và triển khai thực hiện chương trình bảo đảm an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 họp thường kỳ (Nguồn Báo Hải Dương)

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, việc triển khai Chương trình đảm bảo an sinh xã hội của Hải Dương có những thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt sự xuất hiện của dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh phải giải thể, tạm dừng hoạt động, ngừng việc, giảm giờ làm, cắt giảm lao động....ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động; hoạt động giáo dục đào tạo bị gián đoạn; hệ thống y tế bị quá tải; đời sống sức khỏe tinh thần, tâm lý của nhân dân bị xáo trộn; ảnh hướng đến tiến độ thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình đảm bảo an sinh xã hội.

Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững quan điểm phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội bền vững, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương đã có những giải pháp, chính sách linh hoạt, chưa từng có trong tiền lệ, từng bước khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Với sự kiên trì, chủ động và linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Hải Dương, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự tham gia tích cực của nhân dân, tỉnh Hải Dương đã triển khai kịp thời và hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp và nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; cùng với các chính sách phát triển kinh tế đã từng bước giúp khôi phục và ổn định thị trường lao động; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đảm bảo quyền an sinh của người dân; đời sống vật chất, tinh thần, thu nhập của người dân từng bước được ổn định, cải thiện; chế độ, c hính sách đối với người có công, người nghèo tiếp tục được quan tâm; đảm bảo cho người dân được chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh phòng dịch, đặc biệt là sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế trong xã hội; tăng dần mức trợ cấp xã hội và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được duy trì; hệ thống dịch vụ xã hội được cải thiện; các chỉ tiêu cơ bản về thu nhập, nhà ở, y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc và các phương tiện sinh hoạt phục vụ đời sống người dân hằng năm được bảo đảm; 100% dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% các xã vùng sâu, vùng xa, được phủ sóng phát thanh, truyền hình; tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới .

Các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình được thực hiện đến năm 2022 với kết quả như sau: Công tác an sinh xã hội luôn được các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quan tâm, chú trọng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; cơ bản gia đình người có công có mức sống tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thương binh, liệt sĩ.

MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an sinh xã hội và hỗ trợ người nghèo giai đoạn 2017-2022 (Nguồn Internet)

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,15% năm 2021 xuống còn 1,69% năm 2022 (mục tiêu đến 2025 giảm 4/5); tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 31,5% (đến 2025 đạt 33%); tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 45,49% (đến 2025 đạt 55%), tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 39,10% (đến 2025 đạt 40%); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số đạt 91,75% (đến 2025 đạt 95%); tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức dưới 2%, tỷ lệ thiếu việc làm dưới 2%.

 Đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội dần được cải thiện, đối tượng thuộc diện được hưởng trợ giúp xã hội được mở rộng, mức trợ cấp xã hội thường xuyên được nâng lên (mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng cao hơn 20.000 đồng/người so với quy định của Chính phủ); các quyền cơ bản của trẻ em được bảo đảm; khoảng cách giới dần thu hẹp; tệ nạn xã hội cơ bản được kiểm soát.

 Đảm bảo cho người dân được tiếp cận các dịch vụ xã cơ bản về nhà ở, y tế, giáo dục, nước sạch và thông tin; 100% dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% các xã vùng sâu, vùng xa, được phủ sóng phát thanh, truyền hình .

Dự báo việc triển khai Chương trình đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian tới tiếp tục có những thuận lợi (dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát; quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, tự động hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI...); việc triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo an sinh xã hội ở Hải Dương cũng có những khó khăn (cạnh tranh lao động giữa các quốc gia; tự động hóa và công nghệ 4.0; tình trạng “Già hóa dân số”; biến đổi khí hậu ngày càng bất thường, dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, xuất hiện một số dịch bệnh mới...). Điều này đặt ra những thách thức mới trong việc xây dựng, phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại, đa dạng, linh hoạt và bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập, chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi nghề nghiệp, phòng ngừa rủi ro, chăm sóc sức khỏe và phát triển các dịch vụ trợ giúp xã hội đối với người già, đối tượng bảo trợ xã hội; nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu cho người dân.

Vì vậy, tỉnh Hải Dương tiếp tục tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 19/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, chỉ đạo rà soát lại tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII đề ra để điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Phạm Thị Hoài, VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: