Thứ ba, ngày 23/7/2024

Quốc hội dự kiến sẽ thông qua 12 Luật và 01 Nghị quyết vào năm 2023

Thứ Sáu 08/07/2022 14:16

Xem với cỡ chữ
Ngày 13/6/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 50/2022/QH15, về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trong đó có nội dung vào năm 2023 dự kiến sẽ thông qua 12 Luật và 01 Nghị quyết

Ảnh minh họa

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 50/2022/QH15, theo đó trong năm 2023 dự kiến thông qua 12 Luật và 01 Nghị quyết gồm:

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi);

- Luật Đấu thầu (sửa đổi);

- Luật Giá (sửa đổi);

- Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi);

- Luật Hợp tác xã (sửa đổi);

- Luật Phòng thủ dân sự;

- Luật Đất đai (sửa đổi);

- Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi);

- Luật Nhà ở (sửa đổi);

- Luật Tài nguyên nước (sửa đổi);

- Luật Viễn thông (sửa đổi);

- Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

- Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Bá hảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: