Thứ sáu, ngày 8/12/2023

Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Tứ Kỳ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Năm 07/07/2022 15:59

Xem với cỡ chữ
Ngày 07/7/2022, HĐND huyện Tứ Kỳ khóa XX tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường kỳ giữa năm, để xem xét, đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện, đồng thời xem xét và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Tại Kỳ họp, HĐND huyện sẽ xem xét, thảo luận và quyết định thông qua những chủ trương, nhiệm vụ quan trọng, làm cơ sở để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể: (1) Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. (2) Báo cáo thẩm tra của hai Ban HĐND huyện. (3) Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban MTTQ huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện.

Các đồng chí Thường trực HĐND huyện chủ trì kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Tứ Kỳ, nhiệm kỳ 2021-2022

Kỳ họp thứ 5 diễn ra theo tinh thần đổi mới (tổ chức kỳ họp không giấy) dân chủ và dành nhiều thời gian cho thảo luận tại các tổ; thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp đã đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm như: thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đột phá, giải pháp thực hiện thành công Nghị quyết của HĐND; những ý kiến, kiến nghị mà cán bộ, đảng viên, nhân dân và cử tri quan tâm. Qua xem xét, thảo luận, HĐND huyện đã biểu quyết thống nhất cao thông qua 08 Nghị quyết. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026; cũng là cơ sở để HĐND huyện, các ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện và cử tri huyện nhà giám sát hoạt động của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Đồng chí Lê Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua báo cáo

Trong 6 tháng cuối năm 2022, để  "Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá", đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn, các đại biểu HĐND huyện và các địa phương cần tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch huyện giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2050 công khai, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chung các xã, thị trấn, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt. Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên khoáng sản và môi trường; tổ chức tốt việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án và khắc phục, xử lý nghiêm tình trạng sử dụng đất sai phép, sai mục đích. (2) Tập trung chỉ đạo và huy động tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, đề án, các công trình, dự án trọng điểm của các cấp góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. (3)  Khẩn trương triển khai các dự án đầu tư công theo Nghị quyết HĐND huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chủ động kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Tăng cường quản lý nhà nước sau đầu tư công và kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2022. (4) Tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng xanh, sáng tạo, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; một số dịch vụ có lợi thế, chất lượng cao; đô thị xanh, thông minh, hiện đại. (5)  Thực hiện tốt phương châm "đồng hành cùng doanh nghiệp, coi sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của huyện"; định kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần huyện gặp gỡ, tổ chức đối thoại, hỗ trợ, kịp thời có giải pháp tạo điều kiện tốt nhất về các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp, cá nhân đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. (6) Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số; tập trung ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính. Chú trọng ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện tốt Đề án cải cách hành chính đặc biệt là dịch vụ công mức độ 3, 4; quản lý các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, an sinh xã hội; kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ của lãnh đạo, cán bộ, công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính v ới tinh thần: nghiêm túc, trọng dân, đồng hành với doanh nghiệp. (7)  Tiếp tục đổi mới các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế. Phát triển đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao; đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện chất lượng, môi trường sống của nhân dân. (8)  Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại thực hiện đúng Luật định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. (9) Đề nghị UBND huyện hàng tháng rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện với tinh thần trách nhiệm cao, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên cơ sở đó đánh giá trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và có biện pháp điều chỉnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ để trong năm 2022 hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND huyện đã ban hành. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Nghị quyết HĐND huyện về trả lời kiến nghị cử tri và chất vấn, trả lời chất vấn. Giải quyết dứt điểm những nội dung chất vấn những vấn đề cử tri, nhân dân trong huyện quan tâm, phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấpvới tinh thần 5 “rõ”. (10 ) Đề nghị Thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện làm tốt hơn nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, các cơ quan, địa phương để thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND huyện quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

 

Huyện ủy Tứ Kỳ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: