Thứ tư, ngày 29/5/2024

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII thành công tốt đẹp

Thứ Năm 07/07/2022 13:47

Xem với cỡ chữ
Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều 6.7, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình và bế mạc.
 
 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị

Hoàn thành đồ án quy hoạch tỉnh trong tháng 9.2022

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất quan trọng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, định hướng chiến lược phát triển của tỉnh trong 10 năm tới, làm tiền đề để phát triển tỉnh đến năm 2050.

Cơ bản thống nhất với quan điểm, mục tiêu, phương án được nêu trong báo cáo dự thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy quyền cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện một số nội dung để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiến độ, quy định của Chính phủ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu dự thảo quy hoạch cần đánh giá rõ nét hơn điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, điểm nghẽn phát triển và phải so sánh để định vị rõ vị trí tỉnh Hải Dương so với các tỉnh lân cận, trong khu vực đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, làm nổi bật yếu tố kết nối của tỉnh Hải Dương với không gian phát triển chung của các tỉnh lân cận. Cùng với làm rõ cơ hội khai thác tiềm năng, lợi thế còn dư địa lớn cần đánh giá đúng những thách thức trong việc vận dụng các chủ trương, chính sách; phát triển kinh tế đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa xứ Đông; bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu cần cập nhật và xác định quan điểm, mục tiêu phát triển của tỉnh là: “Phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hóa xứ Đông với phát triển kinh tế; trong đó văn hóa con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, động lực để phát triển tỉnh Hải Dương”. Quán triệt quan điểm phát triển xuyên suốt của tỉnh là: “Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương” dựa vào 4 trụ cột: Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp đa giá trị; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh, hiện đại, thông minh.

Xem clip

Thống nhất lựa chọn phương án tăng trưởng đột phá với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 12,5%/năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu phải chỉ rõ dư địa phát triển, động lực và nguồn lực tăng trưởng cho kịch bản này. Đối với các nhóm dự án trọng điểm cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung các dự án thành phần ở 10 nhóm dự án trọng điểm; bổ sung các dự án kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, bệnh viện, nhà ở cho công nhân... Đối với các nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá, cần xác định rõ hơn nguồn lực phát triển của tỉnh để đạt mục tiêu, khát vọng nêu trên, đặc biệt là nguồn lực con người; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai, tài nguyên khoáng sản và có cơ chế huy động các nguồn lực xã hội khác để đầu tư phát triển...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu ngay trong tháng 7 này, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan cùng đơn vị tư vấn hoàn thành dự thảo đồ án quy hoạch; tổ chức hội nghị xin ý kiến lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia. Sau đó hoàn thành đồ án, thực hiện nhanh các bước để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9.2022.

Kiên trì mục tiêu tăng trưởng bứt phá

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh những kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh là rất tích cực và đáng mừng, khẳng định chủ đề “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá” của năm 2022 đã trúng, đúng và cần kiên trì, quyết liệt thực hiện trong 6 tháng còn lại của năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền quyết liệt, quyết tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 để giữ an toàn cho sức khỏe của nhân dân và cho sản xuất, kinh doanh.

Các sở, ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn để huy động và đưa nhanh các nguồn lực, nhất là nguồn lực đất đai, tài chính vào sản xuất, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ, tạo ra tăng trưởng bứt phá. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thành lập ngay 1 tổ công tác để đôn đốc tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công cần gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Quyết tâm giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2022. Đẩy nhanh các thủ tục đầu tư các dự án, trong đó cần tập trung vào các dự án phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang và phát triển đô thị mới. Đặc biệt, cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho việc xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư FDI và thu hút đầu tư trong nước...

Quang cảnh phiên bế mạc hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầu tư các công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các công trình trọng điểm giao cấp huyện làm chủ đầu tư. Thực hiện quyết liệt giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó cần sớm tháo gỡ vướng mắc trong việc xin thuê đất cho sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư để đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI; chuẩn bị điều kiện thuận lợi nhất để đón bắt làn sóng đầu tư FDI vào tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2025; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030. Quyết liệt thực hiện hơn nữa trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư. Điều hành ngân sách một cách linh hoạt, chủ động. Tập trung chỉ đạo các biện pháp về thu, chi ngân sách. Phấn đấu thu ngân sách nội địa tăng trên 10% so với dự toán năm. Tập trung giải quyết một số vấn đề bức xúc về xã hội, trong đó có việc khắc phục khó khăn về y tế sau đại dịch Covid-19...

Các địa phương trong tỉnh cần tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như: ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt, vi phạm xây dựng công trình trên đất chuyển đổi... Quyết liệt tấn công tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đưa Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh vào hoạt động hiệu quả

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các cấp ủy tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII). Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh thực hiện việc kết nạp đảng viên mới bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch. Xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và đưa Ban Chỉ đạo vào hoạt động hiệu quả.

Các cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội quan tâm đổi mới, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp quần chúng theo hướng tập trung cho cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân; làm tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình; chú trọng tính thiết thực, bền vững của các phong trào thi đua, các cuộc vận động...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các cấp ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tiếp dân, đối thoại với dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết tố cáo, khiếu nại; xem xét, xử lý nghiêm những đơn vị thực hiện không nghiêm túc; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra...

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất quan điểm xuyên suốt: “Tài nguyên khoáng sản vừa là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, vừa là nguồn dự trữ lâu dài của địa phương nên phải được quy hoạch, điều tra, thăm dò đầy đủ; được quản lý tập trung, thống nhất; khai thác, sử dụng bền vững, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả”. Các sở, ngành liên quan và các địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị; phân công rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo tinh thần "5 rõ". Hằng năm phải tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện...

Các địa phương, tập thể, cá nhân được kiểm tra về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương cần khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

Nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch từ nay đến cuối năm 2022 còn rất lớn, đối diện nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Trước đó, trong chương trình làm việc của hội nghị đã có 68 lượt ý kiến thảo luận tại tổ và 6 đại biểu phát biểu tại hội trường (nội dung được phản ánh trên baohaiduong.vn).

* Ngay sau bế mạc hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chia tay các đồng chí: Lê Ngọc Châu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh đã chuyển công tác; Nguyễn Trọng Hưng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính đã nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Báo Hải Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: