Thứ sáu, ngày 27/11/2020

Tỉnh Hải Dương lấy ý kiến góp ý của Nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Hai 14/09/2020 09:04

Xem với cỡ chữ
Thời gian xin ý kiến từ ngày 11/9/2020 đến ngày 30/9/2020

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội và Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ý kiến chỉ đạo của Ban Thườn vụ Tỉnh ủy, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 để xin ý kiến Nhân dân. 

Nội dung thảo luận, tham gia ý kiến tập trung thảo luận, đóng góp các vấn đề: Về chủ đề Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh. Về nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; các đột phá phát triển tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025.

Thời gian lấy ý kiến góp ý của Nhân dân: Từ ngày 11/9/2020 đến ngày   30/9/2020

Bấm vào đây để tải toàn bộ nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XVII.

mail Người dân tham gia ý kiến bằng 02 cách:

1. Gửi ý kiến trực tiếp về Văn phòng Tỉnh ủy - cơ quan thường trực của Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hải Dương (số 89, đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương);

2. Gửi ý kiến trực tiếp về Ban Dân vận Tỉnh ủy, 104 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương hoặc file mềm qua E-mail: bandanvantuhd@gmail.com

Văn phòng Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: