Thứ hai, ngày 18/1/2021

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI

Thứ Bảy 25/07/2020 16:27

Xem với cỡ chữ
Sáng 24.7, HĐND tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 13. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự phiên khai mạc.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Kỳ họp là sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, công trình trọng điểm của tỉnh vừa được hoàn thiện để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoành Thanh Tùng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV ứng cử trên địa bàn tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

7 giờ 30 : Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí khẳng định trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp rất nhiều thách thức do ảnh hưởng sâu sắc của dịch Covid-19, song tỉnh ta đã khắc phục khó khăn, kịp thời thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế – xã hội vừa chống dịch. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm và cả năm 2020. Thu ngân sách nhà nước bị giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt gần 7.300 tỷ đồng, bằng 40,1% dự toán năm, giảm 26,8%; tình hình triển khai và giải ngân kế hoạch đầu tư công chưa đạt yêu cầu; kim ngạch xuất nhập khẩu một số mặt hàng tăng thấp; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân bị đình trệ ở một số lĩnh vực...


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét, quyết định thông qua một số nghị quyết quan trọng liên quan đến cơ chế, chính sách của tỉnh như: Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu dân cư (KDC); khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, KDC; hỗ trợ cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; chính sách hỗ trợ cho lái xe dôi dư khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung. HĐND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020; Quyết định chủ trương đầu tư một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; thu hồi và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai các dự án, công trình năm 2020...

Lưu ý đây là những nội dung rất quan trọng, liên quan đến cơ chế chính sách, liên quan tới đông đảo cử tri, các tầng lớp nhân dân, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, phân tích, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhất là những ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống, việc làm của người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp, giải pháp trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 ( xem toàn văn bài  phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển ).


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

7 giờ 50 : Kỳ họp nghe đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo nêu rõ do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt thấp. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá so sánh 2010) ước tăng 2,86% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều kế hoạch năm (tăng 8,5% trở lên).

Dịch Covid-19 cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất công nghiệp trong tỉnh, đặc biệt là đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu và xuất khẩu sản phẩm hàng hóa... ( Tăng trưởng kinh tế đạt thấp do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 ).


Đồng chí Nguyễn Đình Xiển, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp

8 giờ 15 : HĐND tỉnh nghe đồng chí Nguyễn Đình Xiển, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp tình hình tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh; thông báo kết quả hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020. Nhân dân, cử tri trong tỉnh bày tỏ tin tưởng cao vào sự lãnh đạo kịp thời, sáng suốt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong phòng chống dịch. Cử tri mong mỏi trên cơ sở quy trình chặt chẽ, Đại hội Đảng bộ các cấp sẽ lựa chọn được những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, trí tuệ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của tỉnh... ( Những mong mỏi, kiến nghị của cử tri ).


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu báo cáo  trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XVI

8 giờ 25:  Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XVI ( Giải đáp nhiều nội dung cử tri quan tâm ).


Đồng chí Nguyễn Đình Kiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 -2020 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020

8 giờ 45 : HĐND tỉnh nghe đồng chí Nguyễn Đình Kiêm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 -2020 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020. Theo đó do năm 2020 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016-2020 nên UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn 5 năm đúng bằng tổng vốn đã giao hằng năm trong giai đoạn 2016-2020, đồng thời điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 cho phù hợp với vốn đã phân bổ hằng năm...( Điều chỉnh giảm vốn của 54 chương trình, dự án ).


Đại tá Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANTT, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

9 giờ : Đồng chí Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo về tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng công an đã thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm thu được nhiều kết quả quan trọng, không để tội phạm lộng hành...( Đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm ).


Đồng chí Mạc Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác tại kỳ họp

9 giờ 45 : HĐND tỉnh nghe đồng chí Mạc Minh Quang, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác của Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. Trong 6 tháng Toà án nhân dân hai cấp của tỉnh đã giải quyết đạt tỷ lệ 65,5%  vụ việc đã thụ lý, chất lượng giải quyết các loại án được giữ vững, không xét xử oan người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ các bản án bị huỷ do lỗi của thẩm phán đều ở mức thấp so với quy định...


Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp

9 giờ 55 : HĐND tỉnh nghe báo cáo kết quả công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 do đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, ngành kiểm sát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm  các loại tội phạm. 6 tháng đầu năm 2020 đã phát hiện khởi tố 669 vụ, tăng 3 vụ (0,5% so với cùng kỳ năm 2019). Tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn phạm tội nhiều vụ tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...


Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Quang Hưng báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

10 giờ 10 : Đồng chí Phạm Quang Hưng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo thẩm tra nhất trí với các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, đồng thời kiến nghị tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp về: bảo đảm môi trường sống an toàn và các điều kiện vật chất, tinh thần cho người dân trong điều kiện dịch bệnh; quyết liệt thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho công nhân trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh     

10 giờ 20 : Kỳ họp nghe đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Báo cáo nêu một loạt những hạn chế của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong chăm lo đời sống người lao động; điểm tên nhiều công trình, dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các công trình phục vụ công nhân ở KCN, CCN chưa hiệu quả. Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường rà soát nhu cầu nhà ở, tham mưu bố trí quỹ đất ở trong các KCN, đề xuất cơ chế xây dựng nhà ở cho công nhân các KCN phù hợp với thực tiễn... ( Phụ nữ có thai trên 7 tháng và nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi vẫn phải làm thêm giờ ).

10 giờ 45: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hải Dương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm là thời điểm  dịch Covid-19 tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội, đến đời sống nhân dân. Với nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, Hải Dương đã có nhiều đổi mới, đóng góp ngày càng lớn vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước...

Bên cạnh những mặt đã làm tốt, làm được, đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, như: Kinh tế tuy đạt tốc độ tăng trưởng khá nhưng chưa thực sự bền vững; khâu đột phá chiến lược về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nhân lực chưa có chuyển biến rõ nét. Môi trường kinh doanh chậm được cải thiện, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI) thấp so với mặt bằng chung cả nước và các tỉnh trong vùng. Công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch còn yếu. Chưa huy động hết các nguồn vốn đầu tư cho phát triển; đầu tư còn dàn trải, manh mún; hiệu quả đầu tư chưa cao, tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm. Chưa khai thác hết lợi thế so sánh để thu hút các nhà đầu tư lớn, tiềm năng vào địa bàn tỉnh... Đồng chí lưu ý những vấn đề này đã đặt ra trọng trách yêu cầu rất lớn cho các cấp chính quyền, nhân dân và hệ thống chính trị của tỉnh, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của HĐND tỉnh.

Đồng tình với nhiều giải pháp mà các tỉnh đã đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Chủ tịch Quốc hội lưu ý, để Hải Dương tiếp tục trở thành điểm sáng của vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh cần  tập trung thực hiện tốt một số nội dung quan trọng. Theo đó, cần triển khai hiệu quả các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, nhất là những cơ chế, chính sách đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19. Quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp doanh nghiệp, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng và, hợp pháp của doanh nghiệp và người dân. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của HĐND trong  quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh.

Tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn và bày tỏ quyết tâm cao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các tầng lớp cán bộ, nhân dân, cử tri trong tỉnh phấn đấu xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững, đến năm 2035 là thành phố trực thuộc Trung ương...

Chiều 24.7, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc. 

Theo Báo Hải Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: