Thứ hai, ngày 18/1/2021

Đoàn kết, đổi mới, quyết tâm xây dựng Đảng bộ thành phố Hải Dương ngày càng phát triển và vững mạnh

Thứ Tư 03/06/2020 22:21

Xem với cỡ chữ
Với tiềm năng, lợi thế nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, 5 năm qua, Đảng bộ thành phố Hải Dương đã phát huy nội lực, đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, tranh thủ nguồn lực, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra. Qua đó, tiếp tục tạo tiền đề quan trọng và vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng thành phố Hải Dương cơ bản trở thành đô thị xanh, thanh minh, thân thiện, an toàn.

Đảng bộ thành phố Hải Dương đã sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội lần thứ XXIII

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nên tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố có những đổi thay, bứt phá đáng tự hào. Các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội XXII đề ra cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt cao. Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng bình quân 17,1%/năm (tăng 7,1 % so với mục tiêu Đại hội); giá trị sản xuất các ngành thương mại, dịch vụ tăng bình quân 15,4%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 16,1%/năm. Trong sản xuất nông nghiệp, tuy diện tích giảm song đã tập trung xây dựng nhiều vùng lúa tập trung, vùng rau an toàn, vùng trồng hoa, trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, mô hình cá lồng trên sông Thái Bình…đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12.258 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.658 tỷ đồng, tăng bình quân trên 21% so với chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao; chi ngân sách thành phố ước đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 32,9 % so với kế hoạch tỉnh giao và 19,85% kế hoạch thành phố xây dựng. Thành phố đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; mở rộng và điều chỉnh địa giới hành chính. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và mục tiêu nâng cấp thành phố Hải Dương trở thành đô thị loại I. Trong 5 năm tổng vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 20.575 tỷ đồng, tăng bình quân 16%/năm, trong đó vốn đầu tư từ khu vực nhà nước chiếm 8,8%, khu vực ngoài nhà nước và đầu tư nước ngoài chiếm 91,2%, tập trung thực hiện các dự án cấp thiết và một số dự án tạo nguồn thu, đáp ứng nhu cầu đầu tư để nâng cấp thành phố lên đô thị loại I, cùng nhiều dự án khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố, phục vụ đời sống dân sinh.

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên. Giáo dục-đào tạo có bước phát triển về quy mô và chất lượng; luôn khẳng định vị trí số 1 của tỉnh. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả thiết thực; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,08%. Lĩnh vực thông tin, truyền thông phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của nhân dân. Quốc phòng-an ninh được củng cố và tăng cường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Có được những kết quả trên là do trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ đã thường xuyên quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng đảng và các quy định nêu gương; trong đó lựa chọn những công việc trọng tâm, mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên.  Hằng năm có 80,76% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (tăng 5,76% so với chỉ tiêu Đại hội); tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 96% (tăng 11% so với chỉ tiêu Đại hội); kết nạp 1.470 đảng viên (tăng 47% so với chỉ tiêu Đại hội); rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng 42 đảng viên, xóa tên 164 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”; phấn đấu đến năm 2030 thành phố Hải Dương cơ bản trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn; Đảng bộ thành phố đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới; trong đó sẽ tiếp tục nắm bắt và nhanh chóng hiện thực hóa những tiềm năng, lợi thế mới của thành phố ra sức phấn đấu xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường, có sức hấp dẫn lớn về môi trường đầu tư và tính cạnh tranh, phát triển bền vững. Qua đó, trở thành hạt nhân thúc đẩy tỉnh Hải Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2035.

 

 

HT- Thành ủy Hải Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: