Thứ hai, ngày 18/1/2021

Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Năm 13/08/2020 11:24

Xem với cỡ chữ
Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Từ khâu vạch kế hoạch triển khai đồng bộ, đúng hướng

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên nên trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Công an tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt công tác này. Ngay từ đầu và trong suốt nhiệm kỳ (2015-2020), Ban Chấp hành đảng bộ Công an tỉnh đã phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ Công an tỉnh về công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác phát triển đảng viên đến tất cả các chi, đảng bộ cơ sở. Cùng với đó, đã xây dựng kế hoạch công tác phát triển đảng viên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, giác ngộ cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) về lịch sử vẻ vang của Đảng, vai trò của công tác phát triển đảng viên cũng như ý nghĩa của việc được gia nhập vào hàng ngũ Đảng, về các tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết để trở thành đảng viên. Từ đó bồi đắp lý tưởng và động cơ phấn đấu cho đoàn viên thanh niên để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

 

Cán bộ, chiến sĩ được trao quyết định kết nạp đảng viên

Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ thông qua việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” để làm tốt công tác tạo nguồn, phát hiện những quần chúng tích cực, những đoàn viên, hội viên ưu tú, xuất sắc giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách và kết nạp vào Đảng.

Đến những kết quả đạt được

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, công tác phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ qua đã có chuyển biến đáng ghi nhận. Số lượng đảng viên mới kết nạp hàng năm đều tăng, góp phần nâng cao chất lượng, thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên theo hướng tích cực. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã bồi dưỡng kết nạp 408 quần chúng ưu tú vào Đảng ( vượt 163% - chỉ tiêu Nghị quyết là 250 ); công nhận đảng viên chính thức cho 100% đảng viên dự bị gồm 404 đồng chí. Mở 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 361 quần chúng, 09 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho 401 đồng chí.

Các đảng viên mới sau khi được kết nạp đều nỗ lực phấn đấu, rèn luyện cả về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và trình độ, năng lực công tác chuyên môn. Phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, nhiều đồng chí sau khi được kết nạp đã trở thành hạt nhân nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ Công an tỉnh.

Hiệu quả trong việc thực hiện công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Công an tỉnh đã tác động mạnh mẽ góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ công an Hải Dương “vì nhân dân phục vụ”, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua kết quả thực hiện các phong trào nhằm phát hiện những đoàn viên tiêu biểu, thanh niên ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an tỉnh phấn đấu mỗi năm kết nạp ít nhất 30 quần chúng ưu tú, cả nhiệm kỳ kết nạp khoảng 150-170 quần chúng ưu tú vào Đảng, góp phần tăng cường cả về lượng và về chất cho Đảng bộ Công an tỉnh, tạo điều kiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương Thùy- CA tỉnh HD

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: