Thứ sáu, ngày 27/11/2020

Thanh Hà đổi mới

Thứ Ba 25/08/2020 07:53

Xem với cỡ chữ
Nhiệm kỳ qua, huyện Thanh Hà đã đạt được nhiều thành tựu, nhất là trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xuất khẩu quả vải, xây dựng nông thôn mới…

 

Lãnh đạo huyện Thanh Hà kiểm tra vùng chuyên canh ổi ở xã Liên Mạc
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Thanh Hà đã lãnh đạo chính quyền, nhân dân địa phương đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, gặt hái được nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Đến nay, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt và vượt 17 trong tổng số 19 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020. Hoạt động của hệ thống chính trị trong huyện ngày càng hiệu quả, đời sống nhân dân ngày càng cao.

Kinh tế - xã hội phát triển

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng ở Thanh Hà đã tập trung quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội. Huyện ủy tập trung lãnh đạo xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trong đó có 6 đề án và 5 dự án công trình trọng điểm; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa các đề án, công trình, chỉ tiêu trong nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời hằng năm đều kiểm tra, giám sát, đánh giá để kịp thời rút kinh nghiệm.

5 năm qua, phát huy các thế mạnh đặc trưng, ngành nông nghiệp Thanh Hà đã phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Huyện tiếp tục duy trì, phát triển các vùng nông sản tập trung như vải sớm khu Hà Đông, vải chính vụ khu Hà Nam, ổi khu Hà Bắc, Thanh Xuân, An Phượng, quất trái vụ ở An Phượng, Thanh Sơn, Cẩm Chế, bưởi Thanh Hồng, rau màu Hồng Lạc, Thanh Hải, rươi và cáy Vĩnh Lập, Thanh Xuân. Địa phương tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại để tiêu thụ sản phẩm, nhất là vải thiều. Cơ bản diện tích cây ăn quả, rau màu được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, trong đó 813 ha cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Quả vải thiều đặc sản Thanh Hà đã xuất khẩu sang các nước châu Âu, Australia, Mỹ, Nhật Bản. Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể cho ổi Thanh Hà, bưởi Thanh Hồng...

Những thành quả trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Toàn huyện đã khai thác, huy động 1.645 tỷ đồng để đầu tư xây dựng NTM. Đến hết năm nay, tất cả 19 xã trong huyện sẽ đạt chuẩn NTM, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (trên 50% số xã đạt chuẩn NTM) và huyện đạt chuẩn NTM.

Vừa phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp, Thanh Hà vừa chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ, thu hút đầu tư, cải thiện hạ tầng cơ sở. Địa phương hiện có 1.689 cơ sở sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 18,4%/năm, vượt 7,4% so với mục tiêu.

Huyện tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đê điều, thủy lợi, cơ sở vật chất trường học, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 5 năm qua đạt gần 367 tỷ đồng, tăng bình quân 19,5%/năm so với kế hoạch tỉnh giao, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội (tăng bình quân 5%/năm).

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo có nhiều khởi sắc. Cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư, từ năm 2016 đến tháng 5.2020 đã xây dựng 233 phòng học, phòng làm việc mới. Đến nay 58 trong tổng số 65 trường học (chiếm 89,2%) đã đạt chuẩn quốc gia, vượt 14,2% mục tiêu nghị quyết đại hội.

Hoạt động, phong trào văn hóa, thể dục thể thao phát triển rộng khắp. Tất cả các thôn, khu dân cư đã thành lập, duy trì hoạt động của câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao. Thành tích thể thao của huyện luôn đứng tốp đầu trong tỉnh.

  Nâng cấp giao thông, đô thị dự kiến là một trong 3 khâu đột phá của huyện Thanh Hà trong nhiệm kỳ tới
Công tác xây dựng Đảng được chăm lo

Không chỉ đạt những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, huyện Thanh Hà còn tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng. 100% số tổ chức cơ sở đảng tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho trên 90% đảng viên. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm. Các cấp ủy đảng coi trọng thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hằng năm, các cấp ủy đảng đều chú trọng xây dựng và thực hiện các công việc đột phá. 5 năm qua, cấp huyện đã thực hiện 18 công việc đột phá, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện 220 công việc đột phá.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy có đổi mới. Huyện ủy đã kịp thời xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình hành động, các đề án, kế hoạch để thực hiện nghị quyết đại hội; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện hiệu quả đề án "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020". Phong trào xây dựng tổ chức cơ sở đảng đạt kết quả đáng khích lệ. Bình quân hằng năm, trên 84% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, vượt  9% mục tiêu nghị quyết đại hội.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường. Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đảng ủy cơ sở và các chi bộ đã thi hành kỷ luật 192 đảng viên, gồm khiển trách 148 người, cảnh cáo 26 người, cách chức 4người và khai trừ 14 người.

Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Hoạt động của HĐND các cấp trong huyện có tiến bộ, việc ban hành các nghị quyết sát với thực tiễn của địa phương. Năng lực quản lý, điều hành của UBND 2 cấp được nâng lên.

Nhờ thực hiện tốt đề án "Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2016-2020" nên địa phương đã huy động, vận động đông đảo hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp sức thực hiện nhiệm vụ của địa phương.
NGUYỄN ĐỨC TUẤN
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà
Theo baohaiduong.vn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: