Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61

Thứ Năm 14/07/2022 16:37

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 14/7, đồng chí Lê Văn Hiệu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh dự Hội nghị sơ kết hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh 6 tháng đầu năm

Đồng chí Lê Văn Hiệu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh phát biểu kết luận

Tham dự Hội nghị cùng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm-Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.        

Đại diện Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh báo cáo

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, những kết quả nổi bật, toàn diện của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới ngành cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết số 19 - NQ/TW ngày ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 - NQ/TW ngày 06/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Đồng thời, Tiếp tục tham gia có hiệu quả vào Đề án “Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” thông qua việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và nhân rộng các mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón phục vụ sản xuất nông sản sạch, an toàn, nhân rộng các mô hình “Cánh đồng không rác thải” tại các địa phương.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm-Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh phát biểu ý kiến

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đồng chí yêu cầu Hội Nông dân tỉnh cần rà soát lại đội ngũ cán bộ chủ chốt Hội các cấp để tham mưu cho cấp ủy chuẩn bị nhân sự cho phù hợp. Trong quá trình hoạt động, cần làm tốt hơn nữa công tác phát hiện, bồi dưỡng hội viên ưu tú để tạo nguồn cho Đảng, cho Hội.

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: