Thứ sáu, ngày 22/9/2023

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 31

Thứ Bảy 11/09/2021 15:20

Xem với cỡ chữ
Ngày 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 36 để nghe báo cáo và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng. Đồng chí Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII chủ trì Hội nghị.

 

 

 

  Đồng chí Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo về Chương trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2030; Phương án chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 và năm 2030 tỉnh Hải Dương; phương án ý tưởng quy hoạch vùng công nghiệp động lực tỉnh và định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp trong tỉnh; Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú tỉnh Hải Dương lần thứ 10 và một số nội dung về công tác cán bộ.

Đối với Chương trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng cần chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, bổ sung, hoàn thiện Chương trình để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, cần chú ý phân tích dự báo về bối cảnh phát triển của tỉnh trong 10 năm tới để từ đó nắm bắt các cơ hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế; cần cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế 10 năm giai đoạn 2021-2030, nhất là các đột phá chiến lược như: Khơi dậy khát vọng phát triển của tỉnh, đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển, nâng cao nhận thức về phát triển nhanh và bền vững, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám đột phá, dám thí điểm làm những mô hình mới, tạo bước đột phá, sáng tạo, tạo ra phong trào thi đua có sức lan tỏa trong các thành phần kinh tế, tạo khí thế thi đua phát triển kinh tế; Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư; sớm hoàn thiện quy hoạch tỉnh có chất lượng và tầm nhìn phát triển vượt trội; Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ hiện đại, tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho phát triển công nghiệp và đô thị; phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ, coi đây là động lực tăng trưởng chủ yếu của tỉnh trong 10 năm tới; Thu hút dòng vốn FDI, đẩy mạnh phát kinh tế nông nghiệp nông thôn, kinh tế đô thị và dịch vụ chất lượng cao, lấy đô thị làm nguồn động lực quan trọng; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển; Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, coi chuyển đổi số là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế nhanh và bứt phá; Xây dựng và thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 trong các lĩnh vực, tập trung bảo vệ môi trường; Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Cho ý kiến về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 và năm 2030 của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí và giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để đăng ký chỉ tiêu sử dụng đất lúa, phân bổ vào các vùng phát triển theo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất quy hoạch một vùng công nghiệp động lực có diện tích khoảng 4.000-5.000 ha thuộc địa bàn 2 huyện Thanh Miện, Bình Giang, kết nối với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long tại Bình Giang. Vùng công nghiệp động lực sẽ có các phân khu: Khu công nghiệp chuyên biệt công nghệ cao cùng khu công nghiệp sinh thái; khu đô thị; khu trung tâm dịch vụ công nghiệp; trung tâm đổi mới, sáng tạo; khu thương mại, dịch vụ, y tế và khu logistics. Đối với quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với số lượng, vị trí và dự kiến quy mô, tuy nhiên cần phải rà soát lại một số khu, cụm công nghiệp đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến vào Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong giai đoạn mới; việc xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú tỉnh Hải Dương lần thứ 10 và các Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Bá Thảo - Trọng Nghĩa (VPTU)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: