Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Xã Phú Điền đã đạt 18/18 tiêu chí xã NTM nâng cao

Thứ Sáu 17/09/2021 16:57

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 17/9/2021, Đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao của tỉnh đã về thẩm định các tiêu chí NTM nâng cao tại xã Phú Điền (Nam Sách).

Cùng với nghe báo cáo, kiểm tra hồ sơ và trực tiếp đi kiểm tra thẩm định thực tế, các thành viên trong đoàn đánh giá cao kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao mà xã Phú Điền đã đạt được; chỉ ra những nội dung cần tiếp tục điều chỉnh, trong đó đề nghị bổ sung một số văn bản mà cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt vào hồ sơ, rà soát số liệu cho đúng với thực tế và đảm bảo tính thống nhất giữa các văn bản trong bộ hồ sơ đề nghị xét công nhận xã NTM nâng cao.

Đồng chí Vũ Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu

Đồng chí Vũ Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Trưởng đoàn thẩm định thống nhất đánh giá xã Phú Điền đã đạt 18/18 tiêu chí xã NTM nâng cao. Đồng chí đề nghị xã sớm hoàn chỉnh hồ sơ theo góp ý của thành viên Đoàn thẩm định của tỉnh gửi Văn phòng Điều phối NTM của tỉnh để báo cáo Hội đồng thẩm định của tỉnh xét, công nhận xã Phú Điền đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Sau khi về đích Nông thôn mới năm 2016, xã Phú Điền tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã đã đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ các công trình công cộng, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, đường giao thông; Trạm y tế, trường học, Bộ phận một cửa, nhà văn hóa các thôn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,2 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ là 11,4% - 46,3% - 42,3%. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2020, huyện Nam Sách phấn đấu có 2 xã là Hồng Phong và Phú Điền đạt xã NTM nâng cao. Đến nay cả 2 xã đã được thẩm định và công nhận đạt 18/18 tiêu chí NTM nâng cao.

Mai Anh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: